Näköalapaikalla suomalaiseen työelämään!

Henkilöstöalan yritykset ovat työmarkkinoiden ja rekrytoinnin asiantuntijoita, joiden palvelut auttavat asiakkaitaan keskittymään omaan ydinosaamiseensa.

Henkilöstöala ratkaisijana

Henkilöstöyritykset löytävät osaajia kaikille toimialoille. Ne tarjoavat työntekijöille joustavia uramahdollisuuksia, jotka kerryttävät monipuolista työkokemusta ja osaamista.

Henkilöstöalan tarjoamia palveluja ovat muun muassa:

  • kansallinen ja kansainvälinen rekrytointi
  • henkilöstövuokraus
  • ulkoistaminen ja alihankinta
  • koulutus ja valmennus
  • henkilö- ja soveltuvuusarvioinnit
  • suorahaku (headhunting)
  • uudelleensijoittumisvalmennus (outplacement)
  • työllisyyspalvelut
  • ammatillinen kuntoutus
  • työkykypalvelut

Henkilöstöyritysten asiakkaita ovat eri toimialojen yritykset sekä julkinen sektori.

Henkilöstöalan työehtosopimus
Neuvottelemaamme alan yleissitovaa työehtosopimusta sovelletaan henkilöstöalan yritysten omassa toimistossa työskentelevään henkilöstöön sekä vuokratyöntekijöihin silloin, kun nämä työskentelevät taloushallinto-, tietojenkäsittely- ja toimistotehtävissä.
Henkilöstöalan TOP20 -liikevaihtokatsaus
Tilastoimme kuukausittain henkilöstöalan suurimpiin kuuluvien yritysten liikevaihdon kehitystä sekä suhdannetilannetta ja -näkymiä. Kvartaaleittain julkaistava liikevaihtokatsaus kuvaa myös liikevaihdon kehitystä päätoimialoittain.
Alan toimintaperiaatteet
Jäsenemme ovat sitoutuneet noudattamaan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteitamme sekä Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi -ohjeistusta
Alan yleiset sopimusehdot
Olemme laatineet henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot. Yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Ajankohtaista

Kaikki ajankohtaiset