Mitä tekee Henkilöstöala HELA ry?

Henkilöstöala HELA on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto. Meillä on jäsenenä yli 400 henkilöstöpalveluyritystä.

Hoidamme henkilöstöpalveluyritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa, antaa lausuntoja sekä edustaa henkilöstöpalvelualaa eri viranomaisten ja sidosryhmien työryhmissä.

Henkilöstöalan edunvalvojana olemme sitoutuneet kehittämään henkilöstöalaa. Alan vastuullisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen sekä uusien toiminta- ja vastuullisuusperiaatteidemme käyttöönotto ovat osa tätä kehittämistyötä.  Tuemme jäsenyrityksiämme myös vastuullisuusohjelmatyössä.

Lisäksi liitto neuvottelee Henkilöstöpalvelualan yleissitovan työehtosopimuksen ja yleiset sopimusehdot, teettää  alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja sekä antaa työsuhteisiin liittyvää neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksilleen.

Henkilöstöala HELAn tehtävät

  • henkilöstöalan edustaminen ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
  • alaa koskevien  lausuntojen antaminen
  • sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen
  • henkilöstöalan työehtosopimuksen neuvotteleminen
  • toiminta- ja vastuullisuusperiaatteiden laatiminen
  • alan yleisten sopimusehtojen laatiminen
  • jäsenneuvonta ja -koulutukset
  • henkilöstöalaa koskevien tutkimusten toteuttaminen ja tilastotiedon kerääminen

Olemme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja henkilöstöpalvelualan kansainvälisen järjestön, WEC:in (The World Employment Confederation) jäsen.