Työllisyyspalvelut

Valtion työvoima- ja yrityspalvelut siirretään kuntiin vuonna 2024. Työllisyyden hoidolla on valtava merkitys kuntien ja yritysten elinvoimaan. TE-palveluiden pitää tukea vahvasti tätä sekä kuntalaisten hyvinvointia. Yksityinen työnvälitys on kuntien tukena paitsi työnvälityksessä myös monipuolisten työllisyyttä tukevien ja edistävien työllisyys-, koulutus ja valmennuspalveluiden tuottajina. Yhteistyöllä on mahdollista saada kustannustehokkaat ja vaikuttavat työllisyyspalvelut, joiden avulla työllistyminen nopeutuu ja polku pitkäaikaistyöttömyyteen saadaan katkaistua.

Yksityinen työnvälitys on saatava osaksi työnvälityksen ekosysteemiä ja sille on määriteltävä selkeä tehtävä ja rooli. Yksityisellä työnvälityksellä on ammattitaitoa ja asiantuntemusta arvioida työnhakijan työkokemusta ja osaamista varsin nopeasti. Niillä on hyvät yhteydet yrityksiin sekä syvällistä ja ajantasaista tietoa eri toimialoista ja siitä, minkälaista osaamista työmarkkinoilla tarvitaan.

Yhteistyömahdollisuuksia laajasti hyödyntämällä julkisen työnvälityksen asiantuntijoille jäisi aikaa keskittyä niihin työllisyyden hoidon tehtäviin, jotka edellyttävät viranomaispäätöksiä. Työnvälityksessä yhteistyötä tekemällä eri osapuolten asiantuntemus ja resurssit tulisi hyödynnettyä mahdollisimman kustannustehokkaasti.

Suomessa yksityistä työnvälitystä edustavat henkilöstöalan yritykset ja työllisyyttä edistäviä työllisyys-, valmennus- ja koulutuspalveluita tarjoavat yritykset.

Yksityinen työnvälitys kuntien tukena työllisyyden hoidossa (PDF) >>

 

 

Työmarkkinoille suoraan valmiit työnhakijat

Avoinna olevia työpaikkoja on runsaasti ja merkittävä osa niistä tulee haettavaksi henkilöstöalan yritysten kautta. Työnvälityksen yhteistyötä tulee kehittää siten, että julkisen työnvälityksen asiantuntijat ohjaavat työnhakijat, jotka ovat suoraan valmiita työmarkkinoille, henkilöstöalan yrityksissä avoimiin työpaikkoihin. Näin työnhakijat pääsisivät selkeästi nykyistä nopeammin töihin ja yritykset saisivat nopeammin tarvitsemaansa työvoimaa.

Koska henkilöstöalan yrityksillä ei ole pääsyä julkisen työnvälityksen ylläpitämään työnhakijarekisteriin (URA-järjestelmä), ne eivät voi suoraan ilman julkisen työnvälityksen ohjausta tarjota työpaikkoja rekisterissä oleville työnhakijoille. Työnvälitystä helpottaisi, jos tulevaisuudessa rekistereihin mahdollistettaisiin pääsy myös yksityiselle työnvälitykselle.

Työllisyyspalveluita tarvitsevat työnhakijat

Työnhakijoille, jotka eivät suoraan ole valmiita avoimille työmarkkinoille, työllisyys-, koulutus- ja valmennuspalveluiden tuottajat tarjoavat kuntien avuksi monipuolisesti erilaisia työllistämispalveluita työllistymisen tueksi. Näitä ovat mm. työnhakupalvelut, osaamisen sekä ammattitaidon kartoituspalvelut, osaamisen kehittämispalvelut, maahanmuuttajapalvelut sekä muutosturva- ja työkykypalvelut.

Työllisyyspalveluiden tuottajien tarjoamat palvelut

Työnhakupalvelut

 • työnhakutaitojen kehittäminen ja aktiivinen työnhaku
 • oman osaamisen tunnistaminen ja sen markkinointi
 • sähköinen työnhaku eri kanavissa
 • uravalmennus
 • alakohtainen tietous, alan valinta
 • työmarkkinatietous ja työnteon eri muodot
 • työnetsintä ja työnantajien kontaktointi
 • työnhakuasiakirjojen sparraus

Osaamisen ja ammattitaidonkartoituspalvelut

 • työnhakijan taitojen ja osaamisen kartoitus
 • osaamisen testaaminen

Osaamisen kehittämispalvelut

 • passi- ja korttikoulutukset
 • räätälöidyt lyhytkoulutukset toimialoille
 • oppisopimuskoulutukset
 • rekrytoivat koulutukset
 • täsmäkoulutukset

Maahanmuuttajapalvelut

 • ammatillinen kotoutumiskoulutus
 • kielitaidon ja lähtötason arviointi
 • kielikoulutukset
 • asettautumispalvelut
 • kansainvälisten osaajien puolisoiden työllistämispalvelut
 • työyhteisöjen monimuotoisuuden kehittäminen
 • työelämän pelisäännöt

Muutosturvapalvelut

 • muutosturvavalmennukset ja -koulutukset
 • outplacement-koulutukset
 • uravalmennus

Työkykypalvelut

 • ammatillisen kuntoutuksen palvelut
 • osatyökykyisten työnhakijoiden työllistämispalvelut
 • asiantuntija-arvioinnit