Hallinto

Vuoden 2023 hallituksen puheenjohtaja

Toimitusjohtaja
Anu Ahokas
Staffpoint -konserni

Hallituksen puheenjohtaja Anu Ahokas

Vuoden 2023 hallituksen jäsenet

Varapuheenjohtaja

Yrityskulttuuri- ja kehitysjohtaja, Co-Founder
Timo Hakkarainen
Bolt.Works Oy

Jäsenet

Toimitusjohtaja
Heidi Alariesto
Arctic Career

Toimitusjohtaja
Harri Apell
ATA-henkilöstöpalvelut

Toimitusjohtaja
Laura Christie
Academic Work Finland

Toimitusjohtaja
Niklas Huotari
aTalent Recruiting

Toimitusjohtaja
Jukka Illi 
Biisoni Oy

Toimitusjohtaja
Matti Kariola
ManpowerGroup Oy

Toimitusjohtaja
Heikki Lamminpää
Folka

Henkilöstöjohtaja
Marita Paajaste
Barona

Liittokokous

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja sen asioita hoitaa hallitus. Liiton varsinainen liittokokous pidetään vuosittain syys- ja marraskuun välisenä aikana hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava ylimääräinen liittokokous koolle.

Varsinaisessa liittokokouksessa esitellään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta, esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkistajien kertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, valitaan kaksi tilintarkistajaa ja kaksi varatilintarkistajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tilintarkastajaksi voidaan nimetä myös tilintarkastusyhteisö ja määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkistajien palkkiot.

Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi muut asiat, jotka hallitus esittää sekä sellaiset asiat, jotka jäsenet ovat esittäneet varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi ilmoituksella, joka on toimitettu hallitukselle vähintään kolmea viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

 

Vaalivaliokunta, työryhmät ja liiton edustukset

Vaalivaliokunta

Hallitus nimeää vaalivaliokuntaan vähintään 4, mutta enintään 6 jäsentä. Jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Vuosittain 3 jäsentä on erovuorossa eikä heitä voi välittömästi valita uudelleen.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä varsinaiselle liittokokoukselle ehdotus:

 • hallituksen jäsenten lukumääräksi
 • hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä muiksi jäseniksi
 • tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi

Vuoden 2023 vaalivaliokunta

 • Matti Kariola, ManpowerGroup
 • Teija Koskinen, Medikumppani
 • Jari Parkkinen, Amiko
 • Kirsi Naamanka, Kilta Henkilöstöpalvelu
 • Irina Vanhatapio, Henkilöstöliiga
 • Laura Christie, Academic Work

Henkilöstöala HELAn edustukset 2023

HELAn edustaja EK:n hallituksessa

 • Anu Ahokas, StaffPoint -konserni

HELAn edustaja EK:n vaalivaliokunnassa

 • Matti Kariola, ManpowerGroup Oy

EK:n edustajisto

 • Timo Hakkarainen, Bolt.Works
  Varajäsen: Maritta Paajaste, Barona
 • Jukka Illi, Biisoni
  Varajäsen: Mika Lallukka, Cimson Henkilöstöpalvelut

EK:n Osaava työvoima -valiokunta (2022-2023)

 • Laura Christie, Academic Work Finland Oy

EK:n yrittäjävaltuuskunta

 • Pia Björkroth, LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
 • Kirsi Naamanka, Kilta Henkilöstöpalvelut Oy

Lakivaliokunta (2022-2023)

 • Lauri Huhtanen, Barona Oy

Liiketoiminnan uudistuminen ‐valiokunta (2022-2023)

 • Anne Koivusaari, ManpowerGroup Oy

Talous‐ ja verovaliokunta (2022-2023)

 • Tuomas Vasama, Bolt.Works

Henkilöstöala HELAn säännöt