Hallinto

Vuoden 2024 hallituksen puheenjohtaja

Chief Commercial Officer, Co-Founder
Timo Hakkarainen
Bolt.Works

Vuoden 2024 hallituksen jäsenet

Varapuheenjohtaja

Toimitusjohtaja
Laura Christie
Academic Work

Jäsenet

Toimitusjohtaja
Anu Ahokas
StaffPoint-konserni

Toimitusjohtaja
Heidi Alariesto
Arctic Career

Toimitusjohtaja
Harri Apell
ATA-henkilöstöpalvelut

Toimitusjohtaja
Mika Halonen
Temp-Team

Toimitusjohtaja
Janne Korhonen
Go On -Yhtiöt

Henkilöstöjohtaja
Marita Paajaste
Barona

Toimitusjohtaja
Tanja Paassilta
Faktia

Business Unit Director
Pekka Ruotsalainen
ManpowerGroup

Liittokokous

Liiton päätösvaltaa käyttää liittokokous ja sen asioita hoitaa hallitus. Liiton varsinainen liittokokous pidetään vuosittain syys- ja marraskuun välisenä aikana hallituksen tarkemmin määräämänä aikana ja määräämässä paikassa.

Ylimääräinen liittokokous pidetään, kun liittokokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) liiton jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää. Hallituksen on tällöin viipymättä kutsuttava ylimääräinen liittokokous koolle.

Varsinaisessa liittokokouksessa esitellään hallituksen kertomus edellisen kalenterivuoden toiminnasta, esitellään edellisen vuoden tilinpäätös sekä tilintarkistajien kertomus, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio, määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä, valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet, valitaan kaksi tilintarkistajaa ja kaksi varatilintarkistajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi. Tilintarkastajaksi voidaan nimetä myös tilintarkastusyhteisö ja määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkistajien palkkiot.

Kokouksessa otetaan lisäksi käsiteltäväksi muut asiat, jotka hallitus esittää sekä sellaiset asiat, jotka jäsenet ovat esittäneet varsinaisessa liittokokouksessa käsiteltäväksi ilmoituksella, joka on toimitettu hallitukselle vähintään kolmea viikkoa ennen varsinaista liittokokousta.

 

Vaalivaliokunta, työryhmät ja liiton edustukset

Vaalivaliokunta

Hallitus nimeää vaalivaliokuntaan vähintään 4, mutta enintään 6 jäsentä. Jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Vuosittain 3 jäsentä on erovuorossa eikä heitä voi välittömästi valita uudelleen.

Vaalivaliokunnan tehtävänä on tehdä varsinaiselle liittokokoukselle ehdotus:

 • hallituksen jäsenten lukumääräksi
 • hallituksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajaksi sekä muiksi jäseniksi
 • tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi

Vuoden 2024 vaalivaliokunta

 • Irina Vanhatapio, Henkilöstöliiga
 • Laura Christie, Academic Work
 • Jukka Illi, Biisoni
 • Marita Paajaste, Barona
 • Heidi Alariesto, Arctic Career
 • Jaakko Niinisalo, Econia Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöala HELAn edustukset 2024

HELAn edustaja EK:n hallituksessa

 • Timo Hakkarainen, Bolt.Works

HELAn edustaja EK:n vaalivaliokunnassa

 • Anu Ahokas, StaffPoint

EK:n edustajisto

 • Laura Christie, Academic Work
  varajäsen Anu Ahokas, StaffPoint
 • Niklas Huotari, aTalent Recruiting
  varajäsen Marita Paajaste, Barona

EK:n yrittäjävaltuuskunta

 • Heidi Alariesto, Artic Career
 • Pia Björkroth, LEAD Henkilöstöratkaisut Oy
 • Kirsi Naamanka, Kilta Henkilöstöpalvelut Oy

EK:n valiokunnat

 • Talous- ja verovaliokunta 
  Juha Nojonen, Barona
  Tom Keskinen, StaffPoint
 • Lakivaliokunta
  Lauri Huhtanen, Barona
 • Osaava työvoima -valiokunta
  Anu Ahokas, StaffPoint
 • Energia- ja ilmastovaliokunta
  Harri Apell, ATA-henkilöstöpalvelut
 • Liiketoiminnan uudistuminen -valiokunta
  Johannes Setänen,
  Bolt.Works
 • Logistiikkavaliokunta
  Juuso Laitinen
  , StaffPoint
 • EU-asioiden valiokunta
  Tuomas Vasama, Bolt.Works

Henkilöstöala HELAn säännöt