Koulutuksen tulee olla lähellä työelämää ja johtaa työllistymiseen

Kilpailukyvyn parantamiseksi työelämää vaivaava kohtaanto-ongelma ja työllisten osaamisvaje on ratkaistava. 

Työelämän tarpeita palvelevia työvoimakoulutuksia ja erilaisia lyhytkoulutuksia on kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa. Yksityiset palveluntuottajat tuovat koulutuksiin yrityslähtöisyyttä ja parantavat työllistymismahdollisuuksia.

On tärkeää, että työ- ja elinkeinoministeriöllä (TEM) on jatkossakin selkeä kokonaiskäsitys sekä työllisyyspalveluista että työmarkkinoilla tarvittavasta osaamisesta.  

Työelämän nopeat muutostilanteet on ennakoitava nykyistä paremmin. Suhdanne- ja muutosherkkien alojen työntekijöitä on koulutettava ja kannustettava siirtymään uusiin tehtäviin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työstä työhön siirtymistä on tuettava monin eri tavoin.  

Miten tämä tapahtuu?

  • Työmarkkinatietoa osaamistarpeista pitäisi kerätä nykyistä paremmin ennakoinnin tueksi. Henkilöstöalan yrityksiä tulisi hyödyntää nykyistä enemmän työmarkkinatiedon keräämisessä ja työelämälähtöisten koulutusten järjestämisessä. 
  • Työelämän ja yritysten tarpeita palvelevat täsmä-, rekry- ja muutoskoulutuksia on lisättävä ja kehitettävä yhteistyössä yritysten kanssa.
  • Koulutusten rahoitus on sidottava nykyistä paremmin tulokseen eli siihen, miten osallistujat työllistyvät koulutuksen jälkeen.
  • Oppisopimuskoulutusta tulisi lisätä. Koulutusta tulisi kehittää siten, että yrityksille tarjottaisiin enemmän tukea oppisopimusoppilaan kouluttamiseen, jotta niiden olisi helpompi ottaa oppisopimusoppilaita vastaan. Lisäksi koulutukseen liittyvä hallinnollinen taakka tulisi minimoida.
  • Työmarkkinatietoa erilaisista osaamistarpeista on kerättävä ja hyödynnettävä nykyistä paremmin 
  • Työelämävalmiuksia on kehitettävä osana tutkintoja  
  • Oppisopimuskoulutusta on lisättävä ja kehitettävä 
  • Koulutusten rahoitus on sidottava nykyistä paremmin tulokseen eli siihen, miten osallistujat työllistyvät koulutuksen jälkeen.
  • Osaamisen ja ammattitaidon kartoituksia olisi lisättävä. Tätä ei pidä tehdä virkamiestyönä, vaan ulkoistaa yksityisille palveluntuottajille, jotka ovat lähellä työllistäviä yrityksiä.