Työelämää lähellä oleva koulutus

Seuraavan hallituksen tulee koulutuspolitiikallaan tukea työelämän tarpeita palvelevien työvoimakoulutusten ja erilaisten lyhytkoulutusten kehittämistä yhteistyössä yritysten kanssa.

Miten tämä tapahtuu?

  • On tärkeää, että meillä on selkeä kokonaiskäsitys sekä työmarkkinoilla tarvittavasta osaamisesta että työllisyyspalveluista. Työmarkkinatietoa osaamistarpeista pitäisi kerätä nykyistä paremmin ennakoinnin tueksi. Myös työelämän nopeat muutostilanteet on ennakoitava nykyistä paremmin.
  • Suhdanne- ja muutosherkkien alojen työntekijöitä on koulutettava ja kannustettava siirtymään uusiin tehtäviin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Työstä työhön siirtymistä on tuettava monin eri tavoin.
  • Koulutusten tulee vastata joustavammin ja nopeammin yritysten tarpeisiin. Osaamisperusteisia työvoimakoulutuksia (kuten esim. täsmä-, rekry- ja muutoskoulutuksia) tulee kehittää yhteistyössä yritysten kanssa ja niitä tulee hyödyntää laajasti tutkintoperusteisten koulutusten lisäksi.
  • Koulutusten rahoitus on sidottava nykyistä paremmin tulokseen eli siihen, miten osallistujat työllistyvät koulutuksen jälkeen. Yksityiset palveluntuottajat tuovat koulutuksiin yrityslähtöisyyttä ja parantavat työllistymismahdollisuuksia.
  • Oppisopimuskoulutusta tulisi lisätä. Koulutusta tulisi kehittää siten, että yrityksille tarjottaisiin enemmän tukea oppisopimusoppilaan kouluttamiseen, jotta niiden olisi helpompi ottaa oppisopimusoppilaita vastaan. Lisäksi koulutukseen liittyvä hallinnollinen taakka tulisi minimoida.
  •  Osaamisen ja ammattitaidon kartoituksia olisi lisättävä. Tätä ei pidä tehdä virkamiestyönä, vaan ulkoistaa yksityisille palveluntuottajille, jotka ovat lähellä työllistäviä yrityksiä.