Anna palautetta

  • Henkilöstöala HELA palaute

    Anna palautetta HELAn jäsenyritysten käytännöstä tai toiminnasta, jotta toimialaa voidaan kehittää ja yrityksiä valvoa. Voit antaa palautetta myös Henkilöstöala HELAn toiminnasta. Kaikki palautteessa esille tulleet asiat selvitetään ja käsitellään kohtuullisessa ajassa. Palautetta voi antaa joko omalla nimellä tai anonyymisti. Vastauksen saamiseksi on tärkeää täyttää palautelomakkeeseen nimi ja sähköpostiosoite sekä kertoa palautteessa yrityksen nimi, jota palaute koskee.
  • Roskapostin estämiseksi napauta tuohon laatikkoon, kiitos!