Työnteon kannustavuus

Liian monen työikäisen jääminen työelämän ulkopuolelle uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaa, sillä sen ylläpitäminen vaatii työstä saatavia verotuloja. Hyvä työllisyys auttaa myös hillitsemään sosiaaliturvamenojen kasvua. Työn tekemisen tulee olla aina kannattavaa. Erilaiset kannustinloukut heikentävät työllisyysasteen nousua. Nykyjärjestelmä ei kannusta työn vastaanottamiseen. 

Työllisyyden edistäminen edellyttää laajaa asenneilmapiirin muutosta sekä johdonmukaista ja rohkeaa työllisyyspolitiikkaa.  Vanhoja rakenteita pitää uskaltaa muuttaa esimerkiksi työttömyysturvaa porrastamalla. Suomen työllisyysaste on saatava muiden Pohjoismaiden tasolle. 

Tarvitsemme sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen tukemaan työn tekemistä. Eri osa-alueet, kuten työttömyysturva, asumisen tuet ja perhevapaat on uudistettava siten, että ne kannustavat nykyistä paremmin työn tekemistä. Esimerkiksi lasten vanhemmat pitäisi saada perhevapailta nopeammin takaisin työelämään ja asumisen tukijärjestelmää on selkiytettävä sekä sen ehtoja tarkistettava nykyistä kannustavammaksi.  

Tiivistetysti 

  • Työllisyysastetta on nostettava 
  • Työn tekeminen on saatava kannattavaksi  
  • Työttömyysjaksot on saatava lyhyemmäksi purkamalla kannustinloukkuja  
  • Sosiaaliturvan kokonaisuudistusta on vauhditettava