Julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyö

Työllisyysasteen nostamiseksi seuraavan hallituksen pitää kannustaa yhteistyöhön julkisen ja yksityisen työnvälityksen välillä sekä julkisen työnvälityksen toimijoiden kesken.

Työnhakijoiden työnhakutietoja on avattava myös yksityisen työnvälityksen toimijoille vähintäänkin suostumuksen perusteella.

Yksityiset palveluntuottajat tarjoavat ketteriä ja kustannustehokkaita työllisyyspalveluita. Ne kehittävät jatkuvasti uusia, innovatiivisia ja vaikuttavia tapoja auttaa työnhakijoita löytämään paikkansa työmarkkinoilla.

Miten tämä tapahtuu?

  • Työllisyyspalveluiden järjestämisvastuun hajauttaminen TE-palvelut -uudistuksessa uhkaa palveluiden laadukkuutta ja kustannustehokkuutta. Hallituksen tulee kannustaa kuntia laajojen järjestämisvastuualueiden muodostamiseen.
  • Työllisyyspalveluiden markkinaehtoisuutta ja yrityslähtöisyyttä tulee lisätä. Julkisen sektorin ei pidä kilpailla markkinoilla, joilla on riittävästi yksityisiä palveluntuottajia.
  • Työllisyyspalveluiden hankintaosaamista on kehitettävä ja hankintoihin on varattava riittävä rahoitus.
  • Julkisen työnvälityksen työnhakijarekisteri pitää avata myös yksityiselle työnvälitykselle. Työnhakijoilla pitää olla halutessaan mahdollisuus avata työnhakijatietojaan myös yksityisille yrityksille.