Henkilöstöpalveluala kansainvälisesti

World Employment Confederation WECin uusimmassa, helmikuussa 2022 ilmestyneessä raportissa käsitellään ensimmäistä koronavuotta 2020.

Henkilöstöpalvelualan liikevaihto maailmanlaajuisesti vuonna 2020 oli noin 465,8 miljardia euroa. Liikevaihto supistui 9 %  vuodesta 2019. Viisitoista suurinta vuokratyömarkkinaa tuottivat 93 % koko sektorin maailmanlaajuisista tuloista ja viidentoista suurimman suoran rekrytoinnin markkinat tuottivat 95 % koko sektorin maailmanlaajuisesta tuloista.  Melkein kaikki nämä markkinat laskivat vuonna 2020. Esimerkiksi Yhdysvalloissa henkilöstövuokrauksen liikevaihto laski 12 %  ja rekrytoinnin 29 %. Ison-Britannian markkinat supistuivat henkilöstövuokrauksessa 9 % ja rekrytoinnissa 38 %.

Poikkeuksen tekee Japani, jossa on toiseksi suurimmat vuokratyömarkkinat Yhdysvaltojen jälkeen. Siellä markkina vuonna 2020 kasvoi,  mutta ainakin osa kasvusta selittyy sääntelyn muutoksista johtuneesta vuokratyöntekijöiden palkkojen noususta.

Vuonna 2020 henkilöstöpalveluyritysten kautta löysi paikkansa työmarkkinoilla maailmanlaajuisesti 58 miljoonaa työntekijää. Kansainvälinen penetraatioluku eli vuokratyöntekijöiden osuus työllisten määristä laski noin 0,1 prosenttia ollen noin 1,5 prosenttia.

Henkilöstöpalveluala toimi iskunvaimentimena yrityksille, jotka supistivat nopeasti toimintaansa, jolloin laskusuhdanne iski ensimmäisenä juuri vuokratyöntekijöihin.

Henkilöstöpalveluyritysten ja niiden toimistoissa työskentelevien määrä väheni

Henkilöstöpalveluyrityksiä oli vuonna 2020 maailmanlaajuisesti 190 000. Useimmissa maissa yritysten määrä väheni vuonna 2020. Yksi harvoja maita, joissa alan yritysten määrä kasvoi, oli Kiina, jossa yritysten määrä lisääntyi 15 prosentilla. Jos Kiinan tilannetta ei huomioida, niistä maista, joista on saatavilla vertailukelpoiset luvut vuosilta 2020 ja 2019, toiminnassa olevien yritysten määrä väheni 3, 9 prosenttia ja alan sisäinen henkilöstö väheni 8,6 prosenttia.

Vuokratyön osuus 78 prosenttia alan liikevaihdosta

Vuokratyö oli edelleen henkilöstöpalveluyritysten palveluvalikoiman suurin. Vuokratyön osuus henkilöstöpalvelualan liikevaihdosta on 78 prosenttia eli 361,4 miljardia euroa.  Kolme suurinta markkinaa – Yhdysvallat, Japani ja Iso-Britannia – kattoivat tästä 58 prosenttia. Toiseksi suurimpana palveluryhmänä oli rekrytointipalvelut, jonka liikevaihto oli 59,4 miljardia euroa.

 

Vuokratyön osuus työvoimasta

Vuokratyön niin kutsuttu penetraatioaste eli vuokratyöntekijöiden osuus työvoimasta vuonna 2020 oli maailmanlaajuisesti 1,5 prosenttia, Euroopassa 1,2 prosenttia.

Suomessa määrä on WECin raportissa 0,5 prosenttia. Tämä luku ei kuitenkaan vastaa todellisuutta, vaan luotettavampana pitäisimme Tilastokeskuksen lukuja, jossa uusin on vuodelta 2021, jolloin vuokratyöntekijöiden osuus palkansaajista oli 2,3 prosenttia .

 

Lähde: https://weceurope.org/uploads/2022/02/2022-02-28_Economic-Report-2022-1.pdf