Henkilöstöala kansainvälisesti

World Employment Confederation WECin vuoden 2023 raportissa käsitellään vuotta 2021. Henkilöstöala kasvoi ensimmäisen koronavuoden jälkeen 22,8 % ollen 579 miljardia euroa (465,8 vuonna 2020).

Suurimman osa-alueen, henkilöstövuokrauksen (agency work) kasvu oli 13,7 prosenttia ollen 417,5 miljardia euroa (edellisenä vuonna liikevaihto supistui 7 %). Rekrytointipalvelut kasvoivat 20,8 prosenttia ollen 71 miljardia euroa. MPS (Managed Service Providers) liikevaihto kasvoi neljänneksellä kasvaen ennätykseensä 164 miljardia. RPO (Recruitment Process Outsourcing) kasvoi 21,6 prosenttia ollen 6,3 miljardia euroa päästen takaisin pandemiaa edeltäneelle tasolle. Ensimmäisenä koronavuonna voimakkaasti (+14 %) kasvaneet urapalvelut (Career Management Industry/Outplacement) vähenivät 20 % ollen 1,7 miljardia.

Viisitoista suurinta henkilöstövuokrauksen markkinaa piti sisällään 92 prosenttia koko alan maailmanlaajuisesta liikevaihdosta. Suurin markkina USA kasvoi 13,8 %, UK 15 %, Kiina ja Italia molemmat 32 %, Itävalta 24,6 %, Espanja 21 %, Intia 20 % ja Australia 18 %. Maailman kolmanneksi suurin henkilöstövuokrauksen markkina-alue Japani kasvoi maltillisen 2,5 % kasvettuaan edellisenä vuonna 2 % koronapandemiasta huolimatta (tällöin ainakin osa kasvusta selittyi sääntelyn muutoksista johtuneesta vuokratyöntekijöiden palkkojen noususta).

Henkilöstöalan työllistämien henkilöiden määrä kasvoi suurimmassa osassa maita vuonna 2021. Poikkeuksia tästä ovat Liettua, Romania, Viro sekä myös Meksiko, jossa syyskuussa 2021 voimaan tullut laki kielsi pääosin henkilöstön alihankinnan. Vuonna 2021 henkilöstöalan yritysten kautta löysi paikkansa työmarkkinoilla maailmanlaajuisesti ennätykselliset 62 miljoonaa työntekijää (58 miljoonaa vuonna 2020). Kansainvälinen penetraatioluku eli vuokratyöntekijöiden osuus työllisten määristä kasvoi ollen 1,88 prosenttia (noin 1,5 prosenttia vuonna 2020). (Huom! Allaoleva kuva näyttää virheellisesti lukua 1,77 mutta oikea luku on 1,88 %)

Henkilöstöalan yrityksiä oli vuonna 2021 maailmanlaajuisesti 232 000 (190 000 vuonna 2020). Eniten lisää yrityksiä syntyi Australiaan Brasiliaan ja Kiinaan. Ala työllisti sisäisesti 3,8 miljoonaa ihmistä, joka oli 11,4 % enemmän kuin vuonna 2020.

Lue koko raportti WECin sivuilta>>

Lue vuoden 2022 aktiivisuusraportti WECin sivuilta >>