Alan yleiset sopimusehdot

Olemme laatineet henkilöstövuokrausta sekä rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot. Yleiset sopimusehdot selkeyttävät sopimusosapuolten vastuunjakoa ja pelisääntöjä. Sopimusehdoissa on kiinnitetty huomiota myös työntekijöiden ja työnhakijoiden oikeuksiin.

Yleisiä sopimusehtoja on tarkoitus käyttää henkilöstöyrityksen ja sen asiakkaan välisen sopimuksen liitteenä. Sopimusehdoissa on määräykset sopimusosapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista, sopimuksen voimassaolosta ja sen päättymistä, reklamaatioiden tekemisestä sekä vahingonkorvauksesta. Sopimusehdoista voidaan poiketa sopimalla niistä kirjallisesti toisin asiakassopimuksessa.

Henkilöstövuokrausta koskevat yleiset sopimusehdot

HUOM! Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL muutti nimensä Henkilöstöala HELAksi vuoden 2023 alkupuolella. HELA YSE 2023 -ehtoihin on tehty nimenmuutoksesta aiheutuvat muutokset ja päivitetty kohdassa 2.3. mainitut HELAn ohjeistukset, mutta muutoin yleiset sopimusehdot vastaavat sisällöltään täysin aiempia HPL YSE 2018 -ehtoja.

Henkilöstöalan rekrytointia koskevat yleiset sopimusehdot

Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL muutti nimensä Henkilöstöala HELAksi vuoden 2023 alkupuolella. HELA REKRY YSE 2023 -ehtoihin on tehty nimenmuutoksesta aiheutuvat muutokset, mutta muutoin yleiset sopimusehdot vastaavat sisällöltään täysin aiempia HPL REKRY YSE 2019 -ehtoja.