Työhön johtava maahanmuutto

 • Seuraavan hallituksen tulee huolehtia kansainvälisen työvoiman sujuvista lupakäytännöistä ja tukea pk-yritysten kykyä vastaanottaa ulkomaista työvoimaa.
 • Erityistä huomiota tulee kiinnittää maahanmuuttajien sekä työn tai opiskelun vuoksi Suomeen tulevien koulutustarpeisiin.

 

Miten tämä tapahtuu?

 • Lupa-asioiden käsittelynopeutta ja sujuvuutta tulee edelleen kehittää:
  – Saatavuusharkinnasta on luovuttava
  – Lähetystöihin on lisättävä resursseja, jotta työntekijöiden tunnistautuminen sujuu nopeammin
  – Vireillä olevaa lakiuudistusta koskien digitaalista henkilöllisyystodistusta tulee kiirehtiä, jotta ulkomaalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen jo ennen Suomeen saapumista. Tämä mahdollistaisi sen, että verokortin ja pankkitunnukset saisi nopeammin.
  – Kotikunnan rekisteröintiä on nopeutettava
  – Isompien työntekijäryhmien ns. ryhmäluvan hakeminen tulee tehdä mahdolliseksi
  – Työntekijän oleskeluluvan tulisi mahdollistaa  työnteko nykyistä laajemmin, jotta työskentely on mahdollista myös olosuhteiden muuttuessa.  Lisäksi työntekijän oleskeluluvan tulisi sallia tilapäinen työskentely toisellakin toimialalla perustellusta syystä, kuten lomautustilanteissa.
 • Luotettavien työnantajien akkreditointijärjestelmän kriteereitä on lievennettävä siten, että useammat yritykset voivat täyttää sen ehdot (liikevaihdon ja rekrytointien määrä sekä vaatimus positiivisesta tuloksesta)
 • Julkisen sektorin tulee kehittää ja tarjota koulutusta, jotka tukevat erityisesti pk-yrityksiä käyttämään ulkomaista työvoimaa.
 • Asettautumispalvelut tulee olla verotonta tuloa työntekijöille.
 • Kielikoulutusta on lisättävä. Työssä oleville tarkoitettu Työpaikka Suomi ei yksin riitä. Lisäksi jo pidempään Suomessa olleille työtä hakeville on tarjottava lisää mahdollisuuksia opiskella suomen kieltä.
 • Pitovoiman varmistamiseksi on lisättävä englanninkielisiä kouluja, päiväkoteja ja muita palveluita. Mahdollisuuksia suorittaa tutkinto englannin kielellä on laajennettava.
 • Pitovoiman lisäämiseksi on tärkeää, että ulkomaalainen työntekijä voi tuoda myös perheensä Suomeen. Toimeentuloedellytysten tulorajaa pitää kohtuullistaa.
 • Tutkintojen laillistamisprosesseja ja pätevöitymispolkuja on kehitettävä sekä luotava mahdollisuuksia pätevöityä jo lähtömaassa. Myös koulutusten rahoituselementtejä on kehitettävä mm. siten, että oppisopimuskoulutukset voitaisiin aloittaa jo opiskelijan lähtömaassa ja siten työlupaprosessiin kuluva aika voitaisiin hyödyntää paremmin.
 • Työperäiseen maahanmuuttoon liittyvät lupa- ja muut asiat tulisi keskittää yhden vastuuministeriön eli työ- ja elinkeinoministeriön alaisuuteen.