Tarvitsemme työhön johtavaa maahanmuuttoa

Huoltosuhteemme yskii ja osaajista on pulaa. Siksi Suomeen töihin tulemisen on oltava helppoa. Työ- ja opiskeluperäistä maahanmuuttoa on lisättävä. Suomi on brändättävä houkuttelevaksi työntekomaaksi

Kansainvälisiä osaajia on houkuteltava aktiivisesti markkinoimalla sekä tarjoamalla suotuisat olosuhteet tulla Suomeen. Ulkomaisen työvoiman saatavuusharkinnasta on luovuttava, lupaprosesseja nopeutettava ja kansainvälisten osaajien kohtaamaa byrokratiaa on johdonmukaisesti karsittava.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden osaamispääoman hyödyntämiseen sekä työmahdollisuuksiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Samaan aikaan on huolehdittava kansainvälisten osaajien asettautumispalveluista, riittävästä asuntotarjonnasta, kielikoulutuksesta ja palveluista, kuten englanninkielisestä varhaiskasvatuksesta ja kouluista sekä työntekijän puolison työmahdollisuuksista.   

 

Miten tämä tapahtuu?

 • Lupa-asioiden käsittelynopeutta ja sujuvuutta tulee edelleen kehittää:
  – Saatavuusharkinnasta on luovuttava
  – Lähetystöjen prosesseja on automatisoitava/digitalisoitava ja palveluita ulkoistettava soveltuvin osin, jotta työntekijöiden tunnistautuminen sujuu nopeammin. 
  – Lakiuudistusta koskien digitaalista henkilöllisyystodistusta tulee edistää, jotta ulkomaalainen voi saada suomalaisen henkilötunnuksen jo ennen Suomeen saapumista. Tämä mahdollistaisi sen, että verokortin ja pankkitunnukset saisi nopeammin.
  – Kotikunnan rekisteröintiä on nopeutettava
  – Työntekijän oleskeluluvan tulisi mahdollistaa  työnteko nykyistä laajemmin, jotta työskentely on mahdollista myös olosuhteiden muuttuessa.  Lisäksi työntekijän oleskeluluvan tulisi sallia tilapäinen työskentely toisellakin toimialalla perustellusta syystä, kuten lomautustilanteissa.
 • Julkisen sektorin tulee kehittää ja tarjota koulutusta, jotka tukevat erityisesti pk-yrityksiä käyttämään ulkomaista työvoimaa.
 • Asettautumispalveluiden ja työnantajien kustantamien muuttokulujen tulee olla verotonta tuloa työntekijöille.
 • Kielikoulutusta on lisättävä. Työssä oleville tarkoitettu Työpaikka Suomi ei yksin riitä. Lisäksi jo pidempään Suomessa olleille työtä hakeville on tarjottava lisää mahdollisuuksia opiskella suomen kieltä.
 • Pitovoiman varmistamiseksi on lisättävä englanninkielisiä kouluja, päiväkoteja ja muita palveluita. Mahdollisuuksia suorittaa tutkinto englannin kielellä on laajennettava.
 • Pitovoiman lisäämiseksi on tärkeää, että ulkomaalainen työntekijä voi tuoda myös perheensä Suomeen. Toimeentuloedellytysten tulorajaa pitää kohtuullistaa.
 • Tutkintojen laillistamisprosesseja ja pätevöitymispolkuja on kehitettävä sekä luotava mahdollisuuksia pätevöityä jo lähtömaassa. Myös koulutusten rahoituselementtejä on kehitettävä mm. siten, että oppisopimuskoulutukset voitaisiin aloittaa jo opiskelijan lähtömaassa ja siten työlupaprosessiin kuluva aika voitaisiin hyödyntää paremmin.
 • Henkilöstöalan yritysten osaamista ja ammattitaitoa tulisi entistä enemmän hyödyntää kansainvälisten osaajien työllistämisessä.