Liity jäseneksi

Jäsenemme ovat mukana kehittämässä henkilöstöalaa ja sen edunvalvontaa. Teemme henkilöstöalan yritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa, annamme lausuntoja sekä edustamme henkilöstöalaa eri viranomaisten ja sidosryhmien työryhmissä.

Jäsenyrityksemme saavat meiltä henkilökohtaista neuvontaa työlainsäädäntöön ja työehtosopimusten tulkintaan. Työlainsäädäntö soveltuu helpoiten perinteiseen työsuhteeseen eikä sitä laadittaessa ole huomioitu vuokratyösuhteen kolmatta osapuolta eli asiakasyritystä. Näin ollen neuvonnallemme on monesti yrityksissä tarvetta. Jäsenyrityksemme ovat neuvonnan tasoon ja saatavuuteen erittäin tyytyväisiä. 

Jäsenille maksuttoman työsuhdeneuvonnan lisäksi jäsenyritystemme käytössä on laatimamme työsopimusmallit. Tiedotamme ajankohtaisista alaa koskevista asioista mm. jäsentiedottein ja Teamsissa pidettävin ajankohtaisinfoin. Järjestämme myös jäsenhintaisia koulutuksia.   

HELAn jäsenenä yritykset saavat myös alennusta Tilaajavastuun Luotettava kumppani -palvelusta. Kysy tarkempia tietoja Vastuu Groupista.

Neuvottelemme henkilöstöalan yleissitovan työehtosopimuksen. Teetämme  alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja.

Myös monet asiakasyritykset pitävät tärkeänä sitä, että sopimuskumppani on järjestäytynyt ja toimii vastuullisesti.

Jäsenyyden edellytykset

Jäsenyyttä hakeva yritys sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työ ja elinkeinolainsäädäntöä sekä kulloinkin voimassa olevia Henkilöstöala HELAn sääntöjä>>

Näiden lisäksi yritys sitoutuu noudattamaan HELAn laatimia Henkilöstöalan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita>>

Sitoutuessaan Henkilöstöalan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiin,

 • yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun (tai vastaavaan palveluun). HELAn jäsenyyttä hakevan yrityksen omistajat, hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja eivät saa olla liiketoimintakiellossa. Yrityksellä ei saa olla verovelkaa eikä eläkevakuutusmaksuvelkaa.
  • Asiakasyritys voi milloin tahansa tarkistaa, ettei yrityksellä ole vero- tai eläkevakuutusmaksuvelkaa. Verovelka ja eläkevakuutus-maksuvelka voivat olla jäsenyyden myöntämisen este. Jos yritys on sopinut esimerkiksi verottajan kanssa maksujärjestelystä, HELA voi harkita jäsenyyden myöntämistä. Jos jäsenyritykselle tulee myöhemmin verovelkaa tai eläkevakuutusmaksuvelkaa, yritys voi menettää jäsenyyden.
  • HELAn jäsenyritykset saavat 20% alennuksen Luotettava Kumppani-palvelun vuosimaksusta.
 • yrityksellä on oltava voimassa oleva työntekijöiden tapaturmavakuutus.
 • yrityksellä on oltava voimassa oleva työterveyshuoltosopimus. Yrityksen on lisäksi tarjottava kaikille yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti työskennelleille työntekijöilleen lakisääteistä työterveyshuoltoa parempi työterveyshuolto.
  • Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu lähinnä työstä johtuvia terveysvaaroja ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Jokaisella yrityksellä tulee olla työterveyshuoltosopimus, joka voi olla tehty myös kunnallisen terveyskeskuksen kanssa. Lakisääteiseen työterveyshuoltoon sisältyvät työpaikan terveysvaarojen selvittäminen työpaikkaselvityksen avulla, työkykyä ylläpitävä toiminta, työpaikan ensiapuvalmiuden suunnittelu, työntekijöiden kuntoutukseen ohjaaminen sekä työpaikan terveysriskeihin perustuvat terveystarkastukset.
 • yrityksellä on työsuojelun toimintaohjelma.
  • Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laatimisvelvollisuus koskee kaikenkokoisia yrityksiä. Toimintaohjelmasta johdettavat tavoitteet on otettava huomioon työpaikan kehittämistoiminnassa ja suunnittelussa ja niitä on käsiteltävä työntekijöiden tai heidän edustajiensa kanssa.
 • yritys noudattaa Henkilöstöalan tietosuojaohjeistusta >>, Ulkomaisten työntekijöiden vastuulliseen rekrytointiin liittyvää ohjeistusta>> ja Hyvän rekrytoinnin muistilistaa >>.
 • yrityksessä on vähintään yksi työsuhdeasioiden vastuuhenkilö, joka on käynyt HELAn järjestämän työsuhdekoulutuksen ja läpäissyt siihen liittyvän testin.

Jäsenmaksu

 • Jäsenmaksun vahvistaa vuosittain liittokokous
 • Jäsenmaksu koostuu liiton jäsenmaksusta sekä EK:n keskusjärjestömaksusta
 • Jäsenmaksu perustuu lähtökohtaisesti yrityksen edellisen vuoden ennakonpidätyksen alaiseen palkkasummaan.
 • Palkkasummaan lasketaan sekä omassa toimistossa työskentelevät että vuokratut työntekijät.
 • EK:n jäsenmaksu lasketaan eri tavoin yrityksen koosta riippuen, isompien yritysten jäsenmaksussa huomioidaan myös jalostusarvo (ohjeet alla).
 • Jos yritys liittyy kesken vuoden, jäsenmaksu peritään vain jäljellä olevilta kuukausilta.

 

Jäsenmaksun määrä vuonna 2023

Henkilöstöala HELAn jäsenmaksu perustuu palkkasummaan:

Vuonna 2023 HELAn jäsenmaksu on 0,12 % vuonna 2022 maksetuista bruttopalkoista. Liiton minijäsenmaksu vuonna 2023 on 700 €.

Muuhun kuin minimijäsenmaksuun tulee 15 prosentin alennus vuonna 2023. 

EK:n jäsenmaksu perustuu palkkasummaan ja henkilömäärään: 

Vuonna 2023 EK:n jäsenmaksu pienille yrityksille (<150 työntekijää*) on 0,0540 % palkkasummasta. EK:n minimijäsenmaksu vuonna 2023 on 50 €.

Isojen yritysten (>150 työntekijää*) jäsenmaksu on 0,0240% palkkasummasta, sekä 0,0225 % jalostusarvosta.

Muuhun kuin minimijäsenmaksuun tulee 30 prosentin alennus vuonna 2023. 

* Henkilömäärään lasketaan sekä omassa toimistossa työskentelevät että vuokratut työntekijät. Poissaoleva (mm. äitiysvapaan tai sairauden vuoksi) työntekijä lasketaan mukaan henkilömäärään.

Osa-aikainen vastaa yhtä työntekijää riippumatta työajan pituudesta. Osan vuotta työskennelleiden työaika lasketaan yhteen seuraavasti:

12 kk = 1 työvuosi = 1 työntekijä
228 pv = 1 työvuosi = 1 työntekijä
1700 h = 1 työvuosi = 1 työntekijä