Liity jäseneksi

Jäsenemme ovat mukana kehittämässä henkilöstöalaa ja sen edunvalvontaa. Valvomme henkilöstöalan yritysten etuja työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa, annamme lausuntoja sekä edustamme henkilöstöalaa eri viranomaisten ja sidosryhmien työryhmissä.

Jäsenyrityksemme saavat meiltä henkilökohtaista neuvontaa työlainsäädäntöön ja työehtosopimusten tulkintaan. Työlainsäädäntö soveltuu helpoiten perinteiseen työsuhteeseen eikä sitä laadittaessa ole huomioitu vuokratyösuhteen kolmatta osapuolta eli asiakasyritystä. Näin ollen neuvonnallemme on monesti yrityksissä tarvetta. Jäsenyrityksemme ovat neuvonnan tasoon ja saatavuuteen erittäin tyytyväisiä. 

Jäsenille maksuttoman työsuhdeneuvonnan lisäksi jäsenyritystemme käytössä on laatimamme työsopimusmallit. Tiedotamme ajankohtaisista alaa koskevista asioista mm. jäsentiedottein ja Teamsissa pidettävin ajankohtaisinfoin. Järjestämme myös jäsenhintaisia koulutuksia.   

HELAn jäsenenä yritykset saavat Valttikorteista alennusta 12,5 %. Valttikortti on sähköinen työturvallisuuslain mukainen henkilötunniste, joka toimii myös avaimena kulunvalvonnassa rakennusmailla ja telakka-alueilla sekä ammattipätevyyksien todentajana. Kysy tarkempia tietoja Vastuu Groupista.

Neuvottelemme henkilöstöalan yleissitovan työehtosopimuksen. Teetämme alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja.

Myös monet asiakasyritykset pitävät tärkeänä sitä, että sopimuskumppani on järjestäytynyt ja toimii vastuullisesti.

Jäsenyyden edellytykset

Jäsenyyttä hakeva yritys sitoutuu noudattamaan voimassa olevaa työ ja elinkeinolainsäädäntöä sekä kulloinkin voimassa olevia Henkilöstöala HELAn sääntöjä>>

Näiden lisäksi yritys sitoutuu noudattamaan HELAn laatimia Henkilöstöalan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteita>>

Sitoutuessaan Henkilöstöalan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiin:

 • Yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Vastuu Group Oy:n Luotettava Kumppani -palveluun (tai vastaavaan palveluun).
 • HELAn jäsenyyttä hakevan yrityksen omistajat, hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja eivät saa olla liiketoimintakiellossa.
 • Yrityksellä ei saa olla verovelkaa eikä eläkevakuutusmaksuvelkaa.
   • Asiakasyritys voi milloin tahansa tarkistaa, ettei yrityksellä ole vero- tai eläkevakuutusmaksuvelkaa. Verovelka ja eläkevakuutus-maksuvelka voivat olla jäsenyyden myöntämisen este. Jos yritys on sopinut esimerkiksi verottajan kanssa maksujärjestelystä, HELA voi harkita jäsenyyden myöntämistä. Jos jäsenyritykselle tulee myöhemmin verovelkaa tai eläkevakuutusmaksuvelkaa, yritys voi menettää jäsenyyden.
 • Yrityksellä on oltava voimassa oleva työntekijöiden tapaturmavakuutus.
 • Yrityksellä on oltava voimassa oleva työterveyshuoltosopimus. Yrityksen on lisäksi tarjottava kaikille yli puoli vuotta yhtäjaksoisesti työskennelleille työntekijöilleen lakisääteistä työterveyshuoltoa parempi työterveyshuolto.
  • Lakisääteiseen työterveyshuoltoon kuuluu lähinnä työstä johtuvia terveysvaaroja ennaltaehkäisevä terveydenhoito. Jokaisella yrityksellä tulee olla työterveyshuoltosopimus, joka voi olla tehty myös kunnallisen terveyskeskuksen kanssa.
 • Yrityksellä on työsuojelun toimintaohjelma.
  • Työturvallisuuslain mukaan työnantajalla on oltava turvallisuuden ja terveellisyyden edistämiseksi ja työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi tarpeellista toimintaa varten ohjelma, joka kattaa työpaikan työolojen kehittämistarpeet ja työympäristöön liittyvien tekijöiden vaikutukset. Toimintaohjelman laatimisvelvollisuus koskee kaikenkokoisia yrityksiä.
 • Yritys noudattaa Henkilöstöalan tietosuojaohjeistusta >>, Ulkomaisten työntekijöiden vastuulliseen rekrytointiin liittyvää ohjeistusta>> ja Hyvän rekrytoinnin muistilistaa >>.
 • Yrityksessä on vähintään yksi työsuhdeasioiden vastuuhenkilö, joka on käynyt HELAn järjestämän työsuhdekoulutuksen ja läpäissyt siihen liittyvän testin.

Jäsenmaksu

 • Jäsenmaksun vahvistaa vuosittain liittokokous
 • Jäsenmaksu koostuu liiton jäsenmaksusta sekä EK:n keskusjärjestömaksusta
 • Jäsenmaksu perustuu lähtökohtaisesti yrityksen edellisen vuoden ennakonpidätyksen alaiseen palkkasummaan. Vuodesta 2024 jäsenmaksu on porrasteinen (ks. alempana).
 • Palkkasummaan lasketaan sekä omassa toimistossa työskentelevät että vuokratut työntekijät.
 • EK:n jäsenmaksu lasketaan eri tavoin yrityksen koosta riippuen, isompien yritysten jäsenmaksussa huomioidaan myös jalostusarvo (ohjeet alla).
 • Jos yritys liittyy kesken vuoden, jäsenmaksu peritään vain jäljellä olevilta kuukausilta.

 

Jäsenmaksun määrä vuonna 2024

Henkilöstöala HELAn jäsenmaksu perustuu palkkasummaan ja on porrasteinen:

HELAn jäsenmaksu on porrasteinen: jäsenmaksun määräytymisessä on käytössä perusjäsenmaksuprosentin lisäksi kolme jäsenmaksuporrasta. Liiton jäsenmaksu perustuu jäsenyrityksen edellisenä vuonna maksettuihin bruttopalkkoihin.

Jäsenmaksumalli toimii niin, että kaikki HELAn jäsenyritykset, myös kaikkein suurimmat, maksavat jäsenmaksua perusjäsenmaksuprosentin (0,114 %) mukaan palkkasummasta, joka alittaa 10 miljoonaa euroa.

Jäsenmaksuporras 1: Jos palkkasumma ylittää 10 miljoonaa euroa, yritys maksaa 10 miljoonaa ylittävältä palkkasumman osalta 1. jäsenmaksuportaan jäsenmaksuprosenttia (0,10925 %).
Jäsenmaksuporras 2: Jos palkkasumma ylittää 20 miljoonaa euroa, maksetaan 20 miljoonaa ylittävältä osalta 2. jäsenmaksuportaan mukaista jäsenmaksuprosenttia (0,09975 %).
Jäsenmaksuporras 3: Jos palkkasumma ylittää 50 miljoonaa, maksetaan ylittävältä osalta 3. jäsenmaksuportaan mukaista jäsenmaksuprosenttia (0,06175 %).

HELAn minimijäsenmaksu on 700 euroa.

Konserniin kuuluvien yritysten palkkasummat lasketaan yhteen ja konserniin kuuluvien yritysten jäsenmaksu määräytyy konsernin yhteenlasketun palkkasumman perusteella. Sama koskee franchising-yrityksiä.

EK:n jäsenmaksu perustuu palkkasummaan ja henkilömäärään: 

Vuonna 2024 EK:n jäsenmaksu pienille yrityksille (<150 työntekijää*) on 0,0540 % palkkasummasta. EK:n minimijäsenmaksu vuonna 2024 on 50 €.

Isojen yritysten (>150 työntekijää*) jäsenmaksu on 0,0240% palkkasummasta, sekä 0,0225 % jalostusarvosta.

EK:n jäsenmaksuun vuonna 2024 tulee 30 prosentin alennus; alennus ei koske minimijäsenmaksua.

* Henkilömäärään lasketaan sekä omassa toimistossa työskentelevät että vuokratut työntekijät. Poissaoleva (mm. äitiysvapaan tai sairauden vuoksi) työntekijä lasketaan mukaan henkilömäärään. Jäsenmaksun määrittämisessä yrityksen koko määräytyy edellisen vuoden henkilöstön määrän mukaan. 

Osa-aikainen vastaa yhtä työntekijää riippumatta työajan pituudesta. Osan vuotta työskennelleiden työaika lasketaan yhteen seuraavasti:

12 kk = 1 työvuosi = 1 työntekijä
228 pv = 1 työvuosi = 1 työntekijä
1700 h = 1 työvuosi = 1 työntekijä