Erilaisia työn tekemisen tapoja pitäisi helpottaa

Jotta työt ja tekijät kohtaisivat paremmin, on tärkeää, että työtä voi tehdä monin eri tavoin. Erilaiset työn tekemisen tavat lisäävät työllisyyttä sekä mahdollistavat yhä useammalle pääsyn työelämään.  

Erilaiset työn tekemisen tavat tulisi nähdä muuttuvan työelämän voimavarana. Tarvitsemme vakituisen ja kokoaikaisen työn rinnalle osa- ja määräaikaista työtä, vuokratyötä sekä projektityötä, jotta sekä työntekijöiden että yritysten tarpeet voidaan huomioida paremmin. 

Tarvitsemme lainsäädännön sekä työehtosopimusten uudistamista siten, että ne vastaisivat tämän päivän työmarkkinoita, joiden kiinteä osa erilaiset työsuhteet jo ovat. Osa- ja määräaikaisen työn sekä vuokratyön tekemistä ei pidä jatkuvasti vaikeuttaa uusilla säännöksillä. 

Vuokratyötä koskevia perusteettomia kieltoja ja rajoituksia on edelleen yli sadassa työehtosopimuksessa, mikä on vuokratyödirektiivin hengen vastaista.  Näissä työehtosopimuksissa vuokratyövoiman käyttö yrityksessä rajataan ruuhkahuippuihin.  Tällaiset vuokratyörajoitukset työehtosopimuksista on saatava pois.  

Miten tämä tapahtuu?

  • Erilaiset työn tekemisen tavat tulisi nähdä muuttuvan työelämän voimavarana.
  • Lainsäädännön tulisi mahdollistaa, ei estää eikä hankaloittaa, erilaiset tavat tehdä työtä. 
  • Kevytyrittäjyyttä koskevat säännökset tulisi selkeyttää ja niiden pitäisi olla kaikille reiluja.
  • Työehtosopimusosapuolten tulisi poistaa työehtosopimuksista vuokratyötä koskevat perusteettomat kiellot ja rajoitukset.