Vastuullisuus henkilöstöalalla

Vastuullisuus – tämän päivän yksi käytetyimpiä sanoja. Kaikki haluamme toimia vastuullisesti ja viestiä siitä. Mutta mitä kaikkea on aito vastuullisuus?

Usein törmää sellaiseen ajatukseen, että vastuullisuutta on noudattaa lainsäädäntöä ja muita viranomaisten asettamia velvoitteita. Kun toimii regulaation minimitason mukaan, voi sanoa olevansa vastuullinen toimija. Tällainen tulkinta on kuitenkin vanhentunut ja väärä. Vastuullisuus alkaa siitä, mihin regulaatio päättyy. Vastuullisuus on aina enemmän ja tarkoittaa vapaaehtoisesti toteutettua toimintaa minimitason yläpuolella sekä pyrkimystä jatkuvasti kehittää toimintaa.

Vastuullisuus henkilöstöpalveluissa ymmärretään usein työlainsäädännön ja työllistämisen prosessien näkökulmasta. Tässä teemassa HPL:n (pian HELA) jäsenyritykset ovatkin toimineet jo pitkään esimerkillisesti. Usein henkilöstöpalvelualan yritykset pystyvät osaamisellaan kehittämään asiakasyritysten prosesseja parempaan suuntaan. Tätä työtä täytyy jatkaa määrätietoisesti, koska maali liikkuu siinäkin eteenpäin jatkuvasti.

Sosiaalista vastuuta henkilöstöalalla kannetaan myös ihailtavasti. Alan toimintaa seuraava löytää paljon esimerkkejä aidosta vastuullisuudesta vaikkapa osatyökykyisten työllistämisessä, mielenterveystoipujien työelämään palaamisessa ja ikääntyvien työnhakijoiden työllistämisessä. Henkilöstöpalveluyritykset ovat kantaneet merkittävällä tavalla vastuuta yhteiskunnallisesti tärkeiden teemojen ympärillä.

Ympäristövastuu jää kuitenkin heikommalle huomiolle alan vastuullisuustyössä. Ilmastonmuutos ja luontokato ovat termejä, joihin jokainen törmää jatkuvasti. Ympäristön tilan negatiivinen kehitys on määritetty kriittiseksi mm YK:n toimesta. Ongelman ratkaisemiseksi on solmittu kansainvälisiä sopimuksia ja jatkuvasti kuulemme uusista tavoitteista tai hankkeista ympäristön tilan parantamiseksi.

HPL:n järjestämässä vuokratyöntekijäkyselyssä keväällä 2022 kartoitettiin myös vuokratyöntekijöiden kokemusta alan toimijoiden ympäristövastuullisuudesta. Tulosten mukaan tässä teemassa on paljon kehitettävää. Tulevaisuudessa valveutuneet työnhakijat edellyttävät myös henkilöstöalan toimijoilta konkreettista ja läpinäkyvää toimintaa ympäristöasioiden näkökulmasta. Kannustankin kaikki jäsenyrityksiä tähän työhön ja tekemään ympäristövastuullisuudesta jokapäiväinen tapa toimia. Siitä viestiminen aktiivisesti työnhakijoille, työntekijöille ja asiakkaille tuo positiivista pöhinää alalle. ATA-Henkilöstöpalveluissa valitsimme avuksi WWF:n Green Office- työkalun.

Vastuullisuus henkilöstöpalveluissa on iso kokonaisuus, johon kaikkien alan yritysten tulee panostaa. Voimme toimia etunojassa ja aktiivisesti ja kehittää yrityselämää osaltamme parempaan suuntaan. Otetaan ympäristövastuullisuus olennaisena osana mukaan vastuullisuuden yläkäsitteeseen ja tehdään siitäkin alalle yksi menestystekijä.

Harri Apell
Toimitusjohtaja, ATA-Henkilöstöpalvelut Oy
HELAn hallituksen jäsen