Blogi: Oppisopimuksella vahvistetaan työntekijän osaamista

Oppisopimukseen liittyy paljon kysymyksiä: Miten sitä voi hyödyntää? Mitkä ovat eri osapuolten roolit? Miten se sitoo työnantajaa? Sopiiko se henkilöstöalan rekrytointeihin ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen?

Oppisopimus on nykyään ketterä ja monipuolinen keino tukea uuden työntekijän rekrytointia, vahvistaa hänen osaamistaan ja työnantajalle tapa löytää osaavaa työvoimaa. Esimerkkinä käytän kuvitteellista, mutta hyvin henkilöstöalan rekrytointitilanteisiin sopivaa ratkaisua.

Tavoitteena työllistymismahdollisuuksien parantaminen

Henkilöstöalan yrityksessä tunnistetaan tarve, että heidän työntekijänsä mahdollisuudet työllistyä omalla alallaan parantuisivat, jos heidän osaamistaan päivitettäisiin. Työntekijällä itsellään on oma tahtotila kehittyä ja hän ymmärtää, että osaamistasoa hieman nostamalla hänellä olisi mahdollisuus saada täyspäiväinen työ osa-aikaisten töiden sijaan.

Työntekijä ja henkilöstöalan yhteyshenkilö kysyvät neuvoa paikallisesta toisen asteen ammatillisesta oppilaitoksesta. Asiat etenevät vauhdilla ja opettajan haastattelun jälkeen työntekijälle löydetään kaksi tutkinnon osaa, jotka sopivat työntekijän nykyiseen osa-aikaiseen työhön, työtehtäviin sekä tavoitteeseen päivittää osaaminen uudelle tasolle.

Oppisopimus käytännössä

Henkilöstöalan yrityksen yhteyshenkilö neuvottelee asiasta asiakasyrityksensä kanssa ja työntekijälle mahdollistetaan jatkossa työtä oppisopimuslaissa määritellyt 25 tuntia viikossa ja TES:n mukainen palkka. Työ on suurelta osin työntekijälle jo aiemmista työkeikoista tuttua, ja perehdyttämisen tueksi hänelle nimetään myös työpaikkaohjaaja. Tämä on myös lakisääteinen asia.

Oppisopimus solmitaan henkilöstöalan yrityksen, työntekijän ja oppilaitoksen kesken. Sopimusajalta henkilöstöalan yritykselle maksetaan koulutuskorvausta, jonka jakamisesta henkilöstöalan yritys sopii asiakasyrityksen kesken, koska se on korvaus annetusta perehdytyksestä ja ohjauksesta työpaikalla. Sopimusajaksi määritellään kuusi kuukautta, jonka tavoitteeksi asetetaan ammattitutkinnon kahden osan suorittaminen.

Näytöt ja arviointi tehdään työpaikalla työtehtävien parissa. Näytön arvioijana toimii yleensä nimetty työpaikkaohjaaja. Oppilaitoksen opettaja perehdyttää ja opastaa työpaikkaohjaajan arviontiin. Työpaikkaohjaajalle on tarjolla myös monipuolista maksutonta työpaikkaohjaajakoulutusta, joka tapahtuu usein verkossa.

Työ opettaa

Suurin osa puolen vuoden jaksosta opitaan asioita töitä tehden. Opiskelijalle suunnitellaan myös jo ennen oppisopimusta täydentävät opinnot, jotka hän opiskelee oppilaitoksessa lähipäivillä ja/tai ohjatusti tai itsenäisesti verkossa. Jos työnantaja ei maksa ko. opiskelupäivistä palkkaa, on työntekijä oikeutettu hakemaan opintososiaalisia etuja ja mahdollista matkakorvausta. Näitä työntekijä saa lisätietoja oppilaitoksesta.

Oppisopimus voidaan räätälöidä

Oppisopimus ei siis rajoitu nykyään enää vain koko tutkinnon suorittamiseen, vaan se voidaan tarpeen mukaan tehdä tutkinnon osaan tai osiin ja lyhyemmille sopimusjaksoille. Tärkeää on tunnistaa työntekijän tarve osaamisen kehittämiselle, sopiva työpaikka oppimiseen työtä tehden ja kaikkien osapuolten tahtotila kehittää työntekijän osaamista ja tukea työllistymistä. Oppisopimus on parhaimmillaan keino onnistuneeseen rekrytointiin.

Kun tunnistatte tässä kuvatun kaltaisia tarpeita ja tilanteita, me koulutuksen järjestäjät autamme sopivan ratkaisun löytämisessä!

Elina Sinivuori

Kirjoittaja on Keudan yrityspalveluiden palvelupäällikkö, elina.sinivuori@keuda.fi, +358 40 186 5270

Lisätietoja: Oppisopimus – Kouluttaudu tai kouluta ammattiin työpaikalla >>

Hela järjestää oppilaitosten kanssa yhteistyössä webinaarin oppisopimuskoulutuksista 26.4.2024 jäsenyrityksilleen. Tutustu ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan >>