Jäsenyritysten noudattamat periaatteet

Henkilöstöalan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet

HELAn henkilöstöalalle laatimat toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet perustuvat pitkälti alan kansainvälisiin toimintaperiaatteisiin. HELAn jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä periaatteita. Periaatteissa kiinnitetään huomiota muun muassa yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet >>

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt

Henkilöstöyritykset ovat aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä.

HELAn laatimien Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisääntöjen tarkoituksena on sitouttaa HELAn jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Henkilöstöpalvelualan ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnin pelisäännöt (pdf) >>

Hyvän rekrytoinnin muistilista

Hyvän rekrytoinnin muistilistassamme on kuvattu onnistuneen rekrytoinnin eri vaiheet ja niiden edellyttämät toimenpiteet. Muistilista on kaikkien työntekijöitä rekrytoivien organisaatioiden ja esimiesten käytettävissä.

Hyvän rekrytoinnin muistilista (pdf)>>

Henkilöstöpalveluiden tietosuojaohjeistus

Henkilöstöpalveluyritykset käsittelevät jokapäiväisessä työssään mm. työntekijöitä ja
työnhakijoita sekä asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevia erilaisia tietoja. Tietosuoja-asetus
vaikuttaa tämän vuoksi merkittävällä tavalla henkilöstöpalvelualaan.

Henkilöstöpalvelualan tietosuojaohjeistus>>

Yhdenjaksoisuusperiaate

 •  Jos työntekijän ja yrityksen välillä on tehty useita peräkkäisiä, vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos
  – alle neljä kuukautta kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 3 kalenteripäivän tauko.
  – neljän tai yli neljän kuukauden, mutta alle vuoden määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 7 kalenteripäivän tauko.
  – vuoden tai yli vuoden kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään 10 kalenteripäivän tauko.
 • Jos keikkaa tekevä työntekijä on tehnyt työtä työsuhteen yleisillä ehdoilla (ns. keikkatyösopimus), työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos
  – työntekijä työskentelee siten, että keikkojen väliin jää enintään 6 kalenteripäivän tauko.
 • Yhdenjaksoisuus ei katkea myöskään silloin, kun työntekijällä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen määräaikaisten työsuhteiden välillä (mm. vuosilomalain mukaiseen vuosilomaan, vapaaseen tai sairauslomaan).