Jäsenyritysten noudattamat periaatteet

Henkilöstöalan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet

Henkilöstöala HELA ja sen jäsenyritykset kehittävät henkilöstöalaa jatkuvasti. Vastuullisuus on tärkeää alan yritysten toimiessa sekä työnantajina että yhteistyökumppaneina.

HELAn jäsenet ovat sitoutuneet noudattamaan näitä periaatteita. Periaatteissa kiinnitetään huomiota muun muassa yrityseettisiin arvoihin sekä työnantajavelvoitteiden noudattamiseen.

Henkilöstöalan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet >>

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi

Henkilöstöyritykset ovat aktiivisesti mukana työperäisen maahanmuuton edistämisessä.

HELAn laatimien Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullisen rekrytoinnin ohjeistuksen tarkoituksena on sitouttaa HELAn jäsenyritykset toimimaan eettisesti ja lainmukaisesti ulkomaisten työntekijöiden rekrytoinnissa, ja sitä kautta parantaa ulkomaisten työntekijöiden asemaa Suomessa.

Henkilöstöalan ulkomaisten työntekijöiden vastuullinen rekrytointi -ohjeistus (pdf) >>

Hyvän rekrytoinnin muistilista

Rekrytointi on organisaatiolle sekä haaste että suuri mahdollisuus ja sijoitus tulevaisuuteen. Virherekrytointi voi tulla kalliiksi moninkin tavoin. Rekrytoinnin tavoitteena on löytää tehtävään mahdollisimman hyvä työntekijä ja työntekijälle mahdollisimman hyvä työ. Rekrytointiin kannattaa käyttää aikaa ja resursseja. Hyvä vaihtoehto on myös hyödyntää henkilöstöalan vankkaa osaamista laadukkaan rekrytointiprosessin toteuttamiseen.

Henkilöstöala on tehnyt kaikkien rekrytoivien yritysten tueksi Hyvän rekrytoinnin muistilistan, jossa on kuvattu onnistuneen rekrytoinnin eri vaiheet ja niiden edellyttämät toimenpiteet.

Hyvän rekrytoinnin muistilista (pdf) >>

Henkilöstöalan tietosuojaohjeistus

Henkilöstöalan yritykset käsittelevät jokapäiväisessä työssään mm. työntekijöitä ja työnhakijoita sekä asiakkaiden yhteyshenkilöitä koskevia erilaisia tietoja. Tietosuoja-asetus vaikuttaa tämän vuoksi merkittävällä tavalla henkilöstöalaan.

Henkilöstöalan tietosuojaohjeistus>>

Yhdenjaksoisuusperiaate

Henkilöstöalalla vakiintuneen käytännön mukaan, jos työntekijän ja yrityksen välillä on tehty useita peräkkäisiä, vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos

– alle neljä kuukautta kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään kolmen kalenteripäivän tauko.
– neljän tai yli neljän kuukauden, mutta alle vuoden määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään seitsemän kalenteripäivän tauko.
– vuoden tai yli vuoden kestäneen määräaikaisen työsuhteen jälkeen on enintään kymmenen kalenteripäivän tauko.

Jos keikkaa tekevä työntekijä on tehnyt työtä työsuhteen yleisillä ehdoilla (ns. keikkatyösopimus), työsuhteen yhdenjaksoisuus säilyy, jos
– työntekijä työskentelee siten, että keikkojen väliin jää enintään kuuden kalenteripäivän tauko.

Yhdenjaksoisuus ei katkea myöskään silloin, kun työntekijällä on oikeus lakisääteiseen vapaaseen määräaikaisten työsuhteiden välillä (mm. vuosilomalain mukaiseen vuosilomaan, vapaaseen tai sairauslomaan).