Vuokratyöntekijätutkimus

Työhaku koetaan helpoksi, haastattelut ja työnantajavelvoitteet hoidetaan hyvin ja työtä saadaan nopeasti, kertoivat tutkimuksen vastaajat

89 %
vuokratyöntekijöistä suosittelee vuokratyötä tuttavilleen.
9504
vuokratyöntekijää vastasi tutkimuksen kysymyksiin.
78 %
sai työtä kahdessa viikossa.
54 %
vastaajista haluaisi tehdä enemmän työtunteja.

Vuoden 2024 tutkimuksessa yli 9500 vastaajaa

Valtakunnallinen tutkimus henkilöstöalan yrityksissä työskentelystä eli Vuokratyöntekijätutkimus toteutettiin nyt kymmenennen kerran. Tutkimuksessa selvitetään vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä ja motivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, mielipiteitä henkilöstöalan yrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä.

Tutkimusten tulokset kertovat, että näkemykset vuokratyöntekemisestä ovat muuttuneet yli viidentoista vuoden ajan myönteisempään suuntaan. Ensimmäinen tutkimus tehtiin vuonna 2007.

Vastaajat työskentelevät parhaillaan tai ovat työskennelleet jossain niistä 47:stä yrityksestä, joiden työntekijöitä vastasi kyselyyn 2024. Tutkimus on laaja ja ainutlaatuinen.

Nopeaa työllistymistä

Tuoreimman tutkimuksen mukaan työtä saatiin nopeasti: paikan saaneista 78 % sai työtä kahden viikon sisällä. Viikon sisällä työtä saaneiden osuus oli jopa hiukan kasvanut, kolmen päivän sisällä työtä saaneiden osuus oli hiukan laskenut.

Tutkimuksen vastauksissa käytettiin asteikkoa 1–5, vähiten samaa mieltä – eniten samaa mieltä.

Vastaajat piti hyvänä, että henkilöstöalan yritykseen laitetun hakemuksen tiedot ovat käytössä monien työpaikkojen hauissa (4,24).

Vuokratyötä suosittelee tuttavalleen 89 % kaikista vastaajista ja englanniksi vastanneista tuhannesta työntekijästä peräti 93 % suosittelee vuokratyötä tuttavilleen.

Vahvinta suosittelu oli horeca-, elintarvike-, kaupan-, call-center ja contact -center ja sotealalla.

Ammattitaitoista ja hyvää rekrytointia

Tutkimuksen mukaan työtä oli helppo hakea henkilöstöalan yrityksestä (4,34) ja työhaastattelu oli hyvin hoidettu (4,40).

Vastaajat pitivät henkilöstöalan yritysten rekrytoijia ammattitaitoisina: rekrytoinnista vastanneet henkilöt olivat ammattitaitoisia ja osaavina (4,45).

Vastaajat kokivat saaneensa riittävästi tietoa rekrytoinnin etenemisestä (4,26).

Työntekijöiden osaaminen kehittyy ja hyödyttää tulevaisuutta

Vastaajat kokevat pystyneensä hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan nykyisessä työssään (4,07).

Vastaajista uskovat voivansa hyödyntää työssä oppimiaan asioita ja saamiaan kokemuksia myös tulevaisuudessa (4,17).

Vastaajat luottavat henkilöstöalan yrityksessä työskentelyn auttavan heitä saamaan uusia työmahdollisuuksia (3,93).

Vuokratyöntekijät kokevat työn olevan sitä mitä heille luvattiin (4,27).

Työ innostaa ja työnantaja hoitaa velvollisuutensa

Tutkimukseen vastaajat olivat tyytyväisiä työhönsä kokonaisuutena ja he tunsivat jaksavansa työssään hyvin (4,08). Työstä ollaan myös innostuneita (4,05).

Vastaukset kertovat työnantajan hoitaneen asianmukaisesti työnantajavelvoitteet ja palkanmaksun (4,46). Kaikista vastanneista 54 % haluaisin tehdä enemmän työtunteja.

Tutkimukseen vastasi aiempaa enemmän eläkkeellä olevia, lähes 500. Eläkeläiset ovat hieman muita vastaajia tyytyväisempiä lähes kaikilla mittareilla. Erityisen tyytyväisiä he olivat työnsä sisältöön ja työnantajaansa. He jaksavat työssään muita hieman paremmin ja kokevat työn olevan sitä mitä luvattiin.

Tutkimuksen tausta

Henkilöstöala HELA teetti kymmenen kerran valtakunnallisen tutkimuksen henkilöstöalan yrityksen kautta työskentelevien kokemuksista ja mielipiteistä työn tekemisestä ja henkilöstöpalveluyrityksistä. Tutkimuksen toteutti Promenade Insight.

Vuokratyöntekijätutkimus 2024 (pdf)>>

Lue tiedote 14.5.2024 >>