Vuokratyöntekijätutkimus

Lähes 10 000 vastaajan vuokratyöntekijätutkimus osoittaa merkittävän muutoksen 15 vuoden aikana: Työnhaku entistä nopeampaa, työssä tasa-arvoisempaa kohtelua ja vuokratyö tuo uusia työmahdollisuuksia

93 %
vuokratyöntekijöistä suosittelee vuokratyötä ystävilleen
71 %
vuokratyöntekijöistä on innostunut työstään
9784
vuokratyöntekijää vastasi tutkimukseen vuonna 2022
78 %
vuokratyöntekijöistä työllistyi kahden viikon sisällä hakemisesta

Vuoden 2022 tutkimuksessa lähes 10000 vastaajaa

Vuokratyöntekijätutkimuksia on tehty yhdeksän kertaa, ensimmäisen kerran vuonna  2007 ja uusimpana vuonna 2022. Tutkimuksissa on selvitetty vuokratyöntekijöiden mielipiteitä työn sisällöstä ja motivaatiosta, työstä asiakasyrityksissä, mielipiteitä henkilöstöalan yrityksestä työnantajana ja vuokratyön mielekkyydestä.

Tutkimusten tuloksista voi nähdä, että vuodesta 2007 vuoteen 2022 vuokratyöntekijöiden mielipiteet vuokratyön tekemisestä ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Lähes 10 000 vastaajan joukosta peräti 93 % suosittelisi henkilöstöalan yrityksen kautta työskentelyä tuttavalleen. Kokemukseen vuokratyöstä vaikuttivat eniten seuraavat seikat:

  • Vuokratyö auttaa saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia
  • Henkilöstöyritys hoitaa asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat
  • Työntekijä pystyy hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan vuokratyön avulla. Koska suositteluprosentti on niin korkea, se on selkeä osoitus siitä, että nämä asiat ovat erittäin hyvällä tasolla

Seuraava tutkimus tehdään vuonna 2024. Tulokset tiedetään toukokuussa.

Nopeus ja helppous päästä töihin alan valtteina

Henkilöstöyritykset ovat tunnettuja siitä, että niiden kautta työtä löytyy nopeasti. Myös tämä tutkimus vahvisti asian, sillä kaksi kolmesta vastaajasta oli saanut töitä viikon sisällä, useampi kuin kolme neljästä kahden viikon sisällä hakemisesta. Väittämä ”Sain nopeasti töitä henkilöstöpalveluyrityksen kautta” sai koko tutkimuksen korkeimman arvion, asteikolla 1–5 keskiarvon ollessa 4,47.

Lisäksi vastaajien mukaan töitä oli helppo hakea (4,42), työhaastattelu oli hyvin hoidettu (4,46) ja rekrytoinnin etenemisestä sai riittävästi tietoa (4,30). Alle 25-vuotiaiden vastaajaryhmälle työnhaun kokemus oli vielä keskimääräistäkin parempi. Vuokratyöntekijät kokevat myös, että saatu työ on sitä, mitä heille on luvattu.

Vuokratyöntekijät ovat innostuneita työstään

Vuokratyöntekijät ovat erittäin innostuneita työstään (keskiarvo 3,98). Siihen vaikuttavat tyytyväisyys työn sisältöön kokonaisuutena, työssäjaksaminen ja oman osaamisen hyödyntäminen työssä.

Asiakasyritykset onnistuneet esihenkilötyössä

Vuokratyöstä tekee omanlaistaan se, että esihenkilötyö hoidetaan asiakasyrityksessä, kun taas työsuhde on henkilöstöyrityksessä. Erityisen hieno asia on, että vuokratyöntekijöiden kokemus yhdenvertaisesta kohtelusta asiakasyrityksen omiin työntekijöihin verrattuna on parantunut vuosien saatossa, kuten myös kokemus siitä, että he kuuluvat asiakasyrityksen työyhteisöön.

Työvoimapulaan helpotusta lisätunteja tarjoamalla?

Henkilöstöalan työsuhteet ovat toisinaan lyhyitä, sillä vuokratyötä käytetään usein sijaisuuksissa, ruuhkahuipuissa ja kausitöissä. Toisaalta neljä viidestä vastaajasta on myös saanut työsuhteen päätyttyä uutta työtä niin halutessaan.

Yli kolmannes vastaajista olisi valmis tekemään lisää töitä. Tämä kannattaa pitää mielessä työvoimapulan entisestään pahentuessa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että henkilöstöalan yritysten kautta työskentely on varsin hyvä tapa tehdä työtä ja sopii monille. Alan yritykset ovat hyviä työnantajia ja hoitavat kiitettävästi myös rekrytoinnin. Ala on viidessätoista vuodessa kehittynyt huimasti. Toki yritykset kehittävät toimialaa jatkuvasti, mutta ala on jo selvästi löytänyt oman paikkansa osana suomalaista työelämää.

Tutkimuksen tausta

Henkilöstöala HELA teetti yhdeksännen kerran valtakunnallisen tutkimuksen henkilöstöalan yrityksen kautta työskentelevien kokemuksista ja mielipiteistä työn tekemisestä ja henkilöstöpalveluyrityksistä. Tutkimuksen toteutti Promenade Insight.

Vuokratyöntekijätutkimus 2022 (pdf)>>