Alan vastuullisuus

Henkilöstöalan edunvalvojana olemme sitoutuneet kehittämään henkilöstöalaa.. Alan vastuullisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen sekä uusien toiminta- ja vastuullisuusperiaatteidemme käyttöönotto ovat osa tätä kehittämistyötä. Tuemme jäsenyrityksiämme myös vastuullisuusohjelmatyössä.

Vastuullisuus vahvistaa yrityksen kilpailukykyä

Henkilöstöalan maineen ja kilpailukyvyn kannalta on ehdottoman tärkeää, että jäsenyrityksemme osoittavat olevansa vastuullisia toimijoita ja yhteistyökumppaneita. Parhaimmillaan vastuullisuus on yrityksen kilpailuetu ja sen strategian ytimessä.

Vastuullisuustyön avulla voimme tuoda näkyviin henkilöstöalan yritysten keskeisen roolin työmarkkinoiden osaajina, merkittävinä työllistäjinä sekä tulevaisuuden työelämän rakentajina.

Henkilöstöpalvelualan toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet

Toiminta- ja vastuullisuusperiaatteitamme noudattava vastuullinen työnantaja  hoitaa rekrytoinnit ammattitaitoisesti, kohtelee työntekijöitä oikeudenmukaisesti sekä noudattaa hyvää henkilöstöpolitiikkaa. Vastuullinen työnantaja  huolehtii myös työntekijöidensä hyvinvoinnista ja kehittymisestä ja tarjoaa heille mahdollisuuden merkitykselliseen työhön.

Vastuullisina yhteistyökumppaneina henkilöstöyritykset tarjoavat asiakasyrityksilleen joustavia ja innovatiivisia henkilöstöratkaisuja.  Ne toimivat aina työmarkkinoiden pelisääntöjen mukaan sekä panostavat asiakasyritysten työnantajamaineen ja hyvän työntekijäkokemuksen rakentamiseen. Yhteistyökumppaneina yritykset ovat mukana myös ratkaisemassa yhteiskunnallisia haasteita, kuten nuorten ja maahanmuuttajien työllistymistä.

Toiminta- ja vastuullisuusperiaatteet jäsenyytemme edellytys

Toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiin sitoutuminen ja niiden mukaan toimiminen ovat jäsenyytemme edellytys. Jäsenyrityksemme voivat viitata periaatteisiin omassa markkinoinnissaan ja kertoa vastuullisuudestaan asiakkailleen ja työntekijöilleen.

Vastuullisuusohjelma jäsentää vastuullisuustavoitteet

Tuemme henkilöstöalan yrityksiä myös vastuullisuusohjelmatyössä.

Vastuullisuusohjelmaoppaamme ja koulutusvideomme auttavat  henkilöstöyrityksiä  vastuullisuusohjelman suunnittelussa, sen tavoitteiden asettamisessa, tulosten mittaamisessa sekä  viestinnässä.

Vastuullisuuden painopisteissämme on huomioitu:

  • työntekijänäkökulma
  • asiakasyritysten näkökulma
  • yhteiskunnallinen näkökulma

Vastuullisuusohjelmaoppaassamme  on kuvattu  jokainen  painopistealue ja  sen alateemat. Teemat on rakennettu niin, että ne sopivat joko sellaisenaan tai jonkin verran muokattuina useimpien jäsenyritystemme käyttöön.

Vastuullisuusaineistot jäsenyrityksillemme:

Muut säännöt ja ohjeistukset, joita jäsenyrityksemme noudattavat: