Alan edunvalvonta

Henkilöstöala HELA on henkilöstöä vuokraavien sekä muita henkilöstöpalveluita tarjoavien yritysten työnantaja- ja toimialaliitto

Hoidamme henkilöstöalan yritysten edunvalvontaa työnantaja- ja elinkeinopoliittisissa asioissa, annamme lausuntoja sekä edustamme alaa eri viranomaisten ja sidosryhmien työryhmissä.

Edunvalvonnassamme tällä hetkellä on esillä erityisesti

Henkilöstöalan edunvalvojana olemme myös sitoutuneet kehittämään henkilöstöalaa. Alan vastuullisuuden ja kilpailukyvyn edistäminen sekä toiminta- ja vastuullisuusperiaatteidemme käyttöönotto ovat osa tätä kehittämistyötä.  Tuemme jäsenyrityksiämme myös vastuullisuusohjelmatyössä.

Lisäksi neuvottelemme henkilöstöalan yleissitovan työehtosopimuksen ja yleiset sopimusehdot, teetämme  alaa koskevia tutkimuksia ja tilastoja sekä annamme työsuhteisiin liittyvää neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksillemme.

Henkilöstöala HELAn tehtävät:

  • henkilöstöalan edustaminen ja sen toimintaedellytysten kehittäminen
  • alaa koskevien  lausuntojen antaminen
  • sidosryhmäsuhteiden ylläpitäminen
  • henkilöstöalan työehtosopimuksen neuvotteleminen
  • toiminta- ja vastuullisuusperiaatteiden laatiminen
  • alan yleisten sopimusehtojen laatiminen
  • jäsenneuvonta ja -koulutukset
  • henkilöstöalaa koskevien tutkimusten toteuttaminen ja tilastotiedon kerääminen

Olemme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n ja henkilöstöalan kansainvälisen järjestön,  WEC:in (The World Employment Confederation) jäsen.