Vuosi 2016

Liikevaihtotietojen seurannassa mukana olevaa yritysryhmää ja raportin sisältöä päivitettiin raportista 1/2016 alkaen. Tästä johtuen tammikuun 2016 ja sitä uudemmissa raporteissa olevat luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoisia aiempiin raportteihin.

Uudistetussa raportissa henkilöstöpalveluihin luetaan henkilöstövuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus- ja alihankinta- sekä valmennus- ja henkilöstökonsultointipalvelut. Muita palveluita ei lasketa mukaan henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihtoon.