Suhdanneodotuksissa toiveikkuutta, helmikuun liikevaihto supistui vähemmän kuin vuotta aiemmin samaan aikaan

Henkilöstöalan liikevaihdon kehitystä seurataan kuukausittain TOP20 -liikevaihtokatsauksessa. Haastattelemme joka kuukausi yhtä yritystä, joka on näiden kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman joukossa. Nyt vuorossa on listan yhdeksäntenä oleva ManpowerGroup.

Henkilöstöalan kokonaisliikevaihdon arvo oli helmikuussa 117,9 miljoonaa euroa ja laskua vuoden takaiseen nähden oli 4,9 prosenttia. Kuukautta aiemmin tammikuussa liikevaihdon arvo oli lähes sama eli 117,3 miljoonaa euroa ja silloin laskua vuoden takaiseen nähden oli 7,1 prosenttia.

EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöalan yritysten suhdanneodotusten positiivinen vire jatkui maaliskuussa. Odotuksia kuvaavan saldoluvun arvo oli maaliskuussa +25, kun se helmikuussa oli +10.

ManpowerGroup konsultoi muuttuvassa tilanteessa

Suomessa ja lähes 80 muussa maassa toimiva, Yhdysvalloissa vuonna 1948 perustettu ManpowerGroup on nyt Suomessa TOP20 -listalla yhdeksäntenä. Yritys on henkilöstö- ja työvoimaratkaisujen sekä ulkoistettujen palveluratkaisujen asiantuntija, kehittäjä ja tuottaja.

Suomessa yritys on toiminut vuodesta 1997. Toimistot ovat Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Yritys koostuu kaikissa maissa seuraavista asiantuntijabrändeistä: Manpower, Experis ja Talent Solutions. Omaa väkeä on Suomessa kokonaisuudessaan 248.

Kyvykkyydet kärkenä Suomessakin

ManpowerGroup keskittyy kyvykkyyksiin tiettyjen toimialojen sijasta. Yhtiö keskittyy ennen kaikkea johto-, toimihenkilö- ja asiantuntijatason rooleihin.

ManpowerGroup keskittyy toimialariippumattomasti rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen osalta vahvasti asiakaspalvelun, erikoiskaupan, myynnin, talouden ja vihreän siirtymän osaamista vaativiin rooleihin. Yhtiö on lisäksi erikoistunut IT-alaan ja kouluttaa IT-osaajia asiakastarpeeseen Experis Akatemiassa. Rekrytoinnin ja henkilöstövuokrauksen lisäksi osaaminen kattaa myös muun muassa outplacement- ja arviointipalvelut sekä ulkoistetut palveluratkaisut kuten service desk-, lähituki-, elinkaari- ja asiantuntijapalvelut.

”Lähestymme asiakkaita ja ehdokkaita vahvasti konsultatiivisesti. Toimimme alalla mielipidevaikuttajana ja ajatusjohtajana tarjoten asiakkaillemme muun muassa työmarkkinakatsausta kvartaaleittain, osaajamarkkinatutkimuksia ja työmarkkinoiden trendiraportteja vuosittain”, kertoo joulukuussa 2023 toimitusjohtajana aloittanut Minna-Stina Korpela. Hän toimi yrityksessä ensin Baltian alueen ja Suomen talousjohtajana lähes vuoden, sitten puoli vuotta väliaikaisena toimitusjohtajana.

”Meillä on vahva kansainvälinen verkosto omassa organisaatiossa, mikä tukee ymmärrystämme työmaailman kehittymisestä. Globaalisti olemme kuuluneet jo 15 vuotta eettisimpien yritysten palkittuun joukkoon; palkitsija on Ethisphere Institut.”

”Tehtäväni on alusta saakka ollut yhtiön kilpailukyvyn vahvistaminen pidemmällä aikavälillä yhtiön strategian kirkastamisen kautta. Selkeys edistää tavoitteellista ja tuloksellista tekemistä.”

Ihmiset ovat alan ydin

ManpowerGroupin tuottama tieto ja näkemys työmaailman kehityksestä avaavat näköalaa yhteiskuntaan, ihmisiin ja taustalla vaikuttaviin arvoihin sekä asenteisiin. Monilla toimialoilla tunnistetaan yhä paheneva osaajapula ja samaan aikaan on käyttämättömiä voimavaroja esimerkiksi kokeneiden työntekijöiden, uranvaihtajien ja myös kokemattomien työntekijöiden keskuudessa.

”Työn murros on pysyvää. Monilla työpaikoilla kannattaakin pohtia, miten voitaisiin hyödyntää vielä käyttämätöntä osaamispotentiaalia muun muassa uudelleenkoulutuksen, nopeiden täydennyskoulutusohjelmien ja aikataulujoustojen avulla jo olemassa olevien työntekijöiden pitoon ja sitouttamiseen”, pohtii toimitusjohtaja Korpela.

”Selkeärajaisten toimien lisäksi työn murroksen keskellä navigoiminen edellyttää erilaisuuden vaalimista. Empaattisessa työyhteisössä erilaiset ihmiset työskentelevät yhdessä riippumatta kulttuuriin, sukupuoleen tai vaikkapa saavutettavuuteen liittyvistä eroista. Erilaisuuden näkeminen ja kokeminen kasvattaa empatiakykyä.”

Taloustilanne kannustaa kehittämään

Henkilöstöalaan kuuluu taloustilanteen syklisyys kysynnässä ja tarjonnassa. Mitä laajempi tarjonta erilaisia palveluja, sen joustavammin ja paremmin muutoksista selvitään.

”Meillä liikevaihto on kehittynyt positiivisesti ulkoistettujen palveluratkaisujen osalta samalla, kun esimerkiksi suhdanteilla on ollut selkeä vaikutus rekrytointipalveluihin. Vaikeat ajat ovat sikäli kiinnostavia, että on konkreettinen tarve ja mahdollisuus miettiä toiminnan tarkoitusta, tapoja ja kehittämistä. Olen kokenut tämän hyvin opettavaisena aikana.”

”Mutta vaikka yrityksellä olisi rekrytointikielto päällä, yrityksen tulevaisuutta voidaan silti miettiä. Olemme apuna myös tällaisessa.”