Henkilöstöalan palveluiden kokonaisliikevaihto vuodelta 2023 supistui edellisvuodesta

Henkilöstöalan liikevaihdon kehitystä seurataan kuukausittain TOP20 -liikevaihtokatsauksessa. Haastattelemme joka kuukausi yhtä yritystä, joka on näiden kahdenkymmenen suurimman joukossa. Nyt on vuorossa Värväämö.

Tuorein TOP20 -liikevaihtokatsaus (julkaistu 12.2.2023) kertoo koko viime vuodesta, viime vuoden viimeisestä kvartaalista ja joulukuusta 2023.

Vuonna 2023 henkilöstöalan palveluiden kokonaisliikevaihdon arvo oli yhteensä 1613, 6 miljoonaa euroa. Se oli 4,0 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Kokonaisliikevaihto sisältää henkilöstövuokrauksen, rekrytointipalvelut, ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä lisäpalvelut.

Neljännellä kvartaalilla liikevaihdoltaan suurin toimiala oli toimisto/hallinto/IT/asiantuntijat. Toiseksi suurin toimiala oli teollisuus ja kolmanneksi suurin oli majoitus-, ravintola-, catering- ja vapaa-ajan palvelut

Henkilöstöalan suhdannetila säilyi joulukuussa alavireisenä, mutta suhdannenäkymät piristyivät hieman.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja laajempi toimintakenttä kannattelevat

Värväämö on nyt TOP20 -liikevaihtokatsauksen sijalla 15. Yritys toimii logistiikan, teollisuuden ja rakentamisen aloilla ja tarjoaa henkilöstövuokraus- ja suorarekrytointipalveluja työmaahenkilöstölle sekä toimihenkilöille.

”Värväämö keskittyy pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Meillä on työntekijöitä asiakasyrityksissä juuri optimaalinen määrä tarpeeseen nähden. Monien asiakasyritysten kanssa olemme tehneet yhteistyötä pitkään, jo lukuisia vuosia”, kertoo toimitusjohtaja Ville Kulmala.

Työntekijät ovat tärkeitä

Värväämö välittää vuodessa noin tuhat osaajaa asiakasyrityksilleen. Omaa väkeä on nelisenkymmentä henkilöä, joista osa on asiakasyrityksissä optimoimassa työvoimaa.

Värväämö pyrkii välittämään työtä kunkin työntekijän elämäntilanteeseen sopivan määrän sopivaan aikaan.

”Henkilöstöyritysten pärjäämiseen alalla vaikuttaa, miten tätä peliä pelaa. Kaikilla on sama kenttä ja pallo, mutta pallon kuljettaminen maaliin pitää ratkaista oman yrityksen, asiakasyrityksen ja työntekijöiden kannalta mahdollisimman hyvällä tiimitaktiikalla”, kuvaa Kulmala. ”Ihmiset ovat tärkeitä.”

Ennakointi kannattaa

Suhdanteet vaihtelevat ja nyt on eletty jo suhteellisen pitkään laskusuhdannetta. Kasvun alkamista saadaan vielä odottaa. Henkilöstöalalla suhdanteet ovat erityisen jyrkkiä ja yritysten on tärkeää pystyä ennakoimaan suhdanteiden vaikutus omassa toiminnassaan.

”Meillä on rakentaminen muodostanut pitkään noin 70 prosenttia liikevaihdosta. On ollut aikoja, jolloin pystyimme työllistämään kaikki työntekijät, mitä meillä oli tarjolla ja enemmänkin olisimme pystyneet työllistämään. Hankimme eräässä vaiheessa työvoimaa myös Latviasta. Rakentamisen laskusuhdanteen lähestyessä ryhdyimme kuitenkin ajoissa vahvistamaan muuta toimintaamme eli logistiikkaa ja teollisuusalaa.”

Henkilöstöyritys on asiakasyritystensä apuna monenlaisissa tilanteissa. Esimerkiksi henkilöstöyritys voi auttaa asiakasyrityksiään niiden toiminnan alkuvaiheessa tai erilaisissa kasvu- ja kehitysvaiheissa, joissa ei voida vielä syystä tai toisesta palkata omia työntekijöitä.

”Ne alan yritykset, jotka osaavat ennakoinnin, resurssoinnin, tiimipelin ja alan säännöt, pärjäävät pidemmän päälle”, toteaa toimitusjohtaja Ville Kulmala.