Henkilöstöalan suhdannenäkymät alavireiset, työvoiman kysynnän laskusta huolimatta työvoimapulaa edelleen usealla toimialalla

Henkilöstöalan suhdannenäkymät olivat heinäkuussa alavireiset. Kesäkuun liikevaihdon arvo oli 147,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna liikevaihto supistui 3,3 prosenttia. Alan kokonaisliikevaihdon arvo toisella vuosineljänneksellä oli 420 miljoonaa euroa, pudotusta vuoden takaiseen 3,1 prosenttia.

EK:n heinäkuun suhdannebarometrin mukaan henkilöstöalan suhdannetilanne heikkeni kesäkuuhun verrattuna. Suhdannetilannetta kuvaavan saldoluvun arvo oli heinäkuussa -15, kun se kesäkuussa oli -5.

Myös suhdanneodotukset painuivat heinäkuussa hieman kesäkuuta heikommiksi. Suhdannenäkymiä kuvaavan saldoluvun arvo oli heinäkuussa -41, kun kesäkuussa saldoluvun arvo oli -24. Yritykset odottavat henkilöstöalan myynnin olevan vielä elokuussa hienoisessa kasvussa, mutta kääntyvän syksyn myötä laskuun. Henkilökunnan määrä on suhdannebarometrin mukaan ollut viime kuukausien ajan laskussa ja saman vähenevän linjan ennakoidaan jatkuvan myös alkusyksyn ajan.

 

Kolmannelle vuosineljännekselle odotetaan kasvua

Henkilöstöalan palveluiden kokonaisliikevaihto oli vuoden 2023 tammi-kesäkuussa 809,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 1,3 prosenttia. Kuluvan vuoden toisella neljänneksellä henkilöstöalan liikevaihdon arvo oli 420,0 miljoonaa euroa ja pudotusta vuoden takaiseen nähden oli 3,1 prosenttia.

Kesäkuun liikevaihdon arvo oli 147,4 miljoonaa euroa. Viime vuoden kesäkuuhun verrattuna liikevaihdon supistui 3,3 prosenttia.

TOP20-yritykset ennakoivat liikevaihdon kasvavan kolmannella vuosineljänneksellä 1,5 prosenttia viime vuoden kolmanteen neljännekseen verrattuna.

Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla
667,2 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 1,1 prosenttia. Huhti-kesäkuulta liikevaihtoa kertyi 346,0 miljoonaa euroa, mikä oli 6,0 prosenttia
vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihto
oli 122,0 miljoonaa euroa ja pudotusta viime vuoden kesäkuuhun verrattuna oli 6,8 prosenttia.

Ulkoistus- ja alihankintapalvelut sekä lisäpalvelut edelleen kasvussa

Rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli tammi-kesäkuussa 28,1 miljoonaa euroa. Viime vuoden ensimmäiseen vuosipuolikkaaseen verrattuna liikevaihto supistui 6,3 prosenttia. Tämän vuoden toisen vuosineljänneksen aikana liikevaihtoa kertyi 14,4 miljoonaa euroa, mikä oli 13,3 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa rekrytointipalveluiden liikevaihdon arvo oli 4,8 miljoonaa euroa ja laskua viime vuoden kesäkuuhun nähden oli 12,8 prosenttia.

Ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon arvo oli tammi-kesäkuussa 73,5 miljoonaa
euroa. Liikevaihto kasvoi vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan nähden 22,7 prosenttia. Huhti-
kesäkuun liikevaihto oli 38,6 miljoonaan euroa, mikä oli 28,5 miljoonaa euroa enemmän kuin vuotta aiemmin. Kesäkuussa ulkoistus- ja alihankintapalveluiden liikevaihdon
arvo oli 13,5 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 34,7 prosenttia.

Lisäpalveluiden liikevaihdon arvo oli tammi-kesäkuussa 40,9 miljoonaa euroa. Viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden liikevaihto kasvoi 17,6 prosenttia. Tämän vuoden
toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 20,9 miljoonaa euroa, mikä tarkoitti 14,3 prosentin kasvua viime huhti-kesäkuuhun verrattuna. Kesäkuussa lisäpalveluiden liikevaihdon arvo
oli 7,1 miljoonaa euroa, mikä oli 19,2 prosenttia enemmän kuin viime vuoden maaliskuussa.

Suurin toimiala teollisuus

Liikevaihdoltaan suurin toimiala oli vuoden 2023 huhti-kesäkuussa teollisuus. Teollisuuden liikevaihdon arvo oli 95,2 miljoonaa euroa ja liikevaihdon prosentuaalinen osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta oli 22,6 prosenttia.

Toiseksi suurin toimiala oli toimisto/hallinto/IT/asiantuntijat. Tämän toimialan liikevaihdon arvo oli kuluvan vuoden toisella vuosineljänneksellä 90,4 miljoonaa euroa ja osuus kokonaisliikevaihdosta oli 21,5 prosenttia.

Kolmanneksi suurin toimiala oli muut palvelut, jonka liikevaihdon arvo oli 50,3 miljoonaa euroa ja osuus henkilöstöpalveluiden kokonaisliikevaihdosta 11,9 prosenttia.

Työvoimapula edelleen usealla toimialalla, työperäistä maahanmuuttoa tarvitaan

StaffPoint on TOP20-listalla sijalla kolme. StaffPoint tarjoaa eri tehtävätasoihin ja toimialoille erikoistunutta rekrytointipalvelua, henkilöstövuokrauspalveluita, räätälöityjä HR-kokonaisratkaisuja sekä työvoimapalveluita.
– Meillä on hiukan valoisampi näkemys toimialamme suhdanteesta kuin henkilöstöalalla keskimäärin. Olemme varovaisen toiveikkaita myös syksyn osalta liiketoimintamme jakautuessa usealle eri toimialalle ja palveluihin, kertoo StaffPointin toimitusjohtaja Anu Ahokas.

StaffPoint toimii hotelli-, ravintola- ja catering-, erityis- ja vähittäiskaupan, teollisuuden, logistiikan ja rakentamisen, toimisto-, asiakaspalvelu-, ICT- sekä turvallisuuden toimialoilla.

Vaikka työvoiman kysyntä on laskussa, samaan aikaan on myös työvoimapulaa.

– Usealla toimialalla on edelleen jatkuva työvoimapula, asiakkaat kääntyvät puoleemme ratkaisuja hakien. Asiakassuhteemme ovat luonteeltaan pitkäaikaisia ja pystymme tässäkin tilanteessa auttamaan yrityksiä joustavilla henkilöstöratkaisuilla, Anu Ahokas toteaa.

Henkilöstövuokrauksessa kysyntä StaffPointilla kasvaa nyt teollisuudessa ja asiantuntijatehtävissä.
– Myös työvoimapalvelut ovat vauhdikkaassa kasvussa.

Työllisyysasteen nosto on henkilöstöalalle tärkeä tavoite, mutta ilman kansainvälistä työvoimaa kaikkiin avoimiin työtehtäviin ei saada tekijöitä.

– Kaikki hallitusohjelman toimet, jotka tähtäävät työllisyysasteen nostoon, vahvistavat Suomea. Huolestuttavana pidän kuitenkin rasistisen keskustelun lisääntymistä julkisessa keskustelussa ja yhteiskunnassamme. Suomen menestyksen kulmakivi on onnistuminen kansainvälisessä rekrytoinnissa. Suomen houkuttelevuuteen vaikuttaa yleinen keskusteluilmapiiri, josta meillä jokaisella on vastuu, Ahokas muistuttaa.