Henkilöstöalan ensimmäinen kvartaali, suhdannenäkymässä ei suuria muutoksia

Henkilöstöalan liikevaihdon kehitystä seurataan kuukausittain TOP20 -liikevaihtokatsauksessa. Nyt on vuoden ensimmäisen kvartaalikatsauksen aika. Haastattelemme joka kuukausi yhtä yritystä, joka on näiden kahdenkymmenen suurimman joukossa. Nyt on vuorossa PolarPro.

Henkilöstöalan kokonaisliikevaihto, joka sisältää vuokraus-, rekrytointi-, ulkoistus-, sekä lisäpalvelut, oli vuoden 2024 ensimmäisellä kvartaalilla tammi-maaliskuussa 355,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna 8,4 prosenttia.

Maaliskuun liikevaihdon arvo oli 120,2 miljoonaa euroa. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna liikevaihto pieneni 12,9 prosenttia.

Henkilöstöalan suhdannenäkymien mukaan toimialan suhdanteissa ei lähiaikoina tapahtuisi suurta muutosta.

PolarPro vahvistui erikoistuessaan

Vuonna 2008 perustettu PolarPro toimii nykyisin vain logistiikka-alalla. Yrityksen palveluja ovat henkilöstövuokraus, rekrytointipalvelut, logistiikan ulkoistuspalvelut ja varastointipalvelut. PolarPro on nyt TOP20 -listalla sijalla 16.

Toimisto on Vantaalla ja asiakasyrityksiä on pääkaupunkiseudun, Tampereen seudun, muun Etelä-Suomen lisäksi muun muassa Kittilässä.

Keskitettyä palvelua asiakkaille ja henkilöstölle

Toimitusjohtaja Kari Lietsalmi perusti yrityksen kahden kumppanin kanssa viisitoista vuotta sitten ja on itse edelleen pääomistaja. Alkuvuosina toimintakenttä oli laajempi: mukana oli logistiikan lisäksi rakentamista ja teollisuutta. Jo pitkään päämääränä on ollut keskittyminen.

”On ollut strateginen valinta pysyä kapealla sektorilla: logistiikka-alalla eli kuljetus ja sisälogistiikka. Meillä on toimialakohtainen erikoisosaaminen ja pitkä kokemus juuri tämän alan toiminnasta ja rekrytoinneista. Henkilökuntamme tuntee alan mikä näkyy myös onnistuneissa rekrytoinneissa sekä työntekijöiden vähäisessä vaihtuvuudessa”, kertoo toimitusjohtaja Lietsalmi.

Henkilökunta on keskiössä

Keskeinen toiminta-ajatus yrityksen perustamisesta saakka on ollut henkilökunnan roolin, tiedon sujuvan kulun, ongelmien joutuisan ratkaisemisen ja osaamisen korostaminen. Tämäkin on osa strategiaa.

Omia työntekijöitä yrityksellä toimistolla 11 ja vuokratyöntekijöitä työskentelee asiakasyrityksissä 450, joista kertyy 350 henkilötyövuotta. Työntekijöiden pysyvyys on selvää numeroidenkin valossa: vuokratyöntekijöistä 20:llä on yli kymmenen vuoden työsuhde, 50 henkilöllä yli viiden vuoden työsuhde ja 130 henkilön työsuhde on kestänyt kahdesta viiteen vuotta.

”Ihmiset, jotka saadaan palkattua, ovat keskeisin voimavara. Heitä kohdellaan hyvin: rekrytointi hoidetaan joutuisasti, palkat kerrotaan jo työpaikkailmoitukissa, sopimukset tehdään nopeasti, palkat maksetaan aina ajallaan, hankalat asiat käydään läpi heti kun tarve on ja yhteyspäällikkö on lähes aina tavoitettavissa. Tavoitettavuus on meille kunnia-asia sekä asiakasyrityksen että työntekijöiden suhteen.”

Yrityksen harvinaislaatuiseen toimintaperiaatteeseen kuuluu, että sama yhteyspäällikkö vastaa kokonaisuudessaan yhdestä asiakasyrityksestä ja vuokratyöntekijöistä. Yhteyspäälliköllä voi olla myös valmentava rooli, eli osaaminen saattaa ulottua myös asiakasyrityksen toiminnan kehittämiseen.

Asiakkuuksia on 125, joista 16 yritystä on ollut kumppanina yli kymmenen vuotta ja 21 yritystä 5–10 vuotta. Tiivis asioiden seuranta ja läsnäolo eli asiakasyrityksen tuntemus on toiminnan perusperiaate.

”Yrityksen vuokratyöntekijöitä on myös työllistynyt kokonaan asiakasyritykseen. On ollut hienoa nähdä ihmisten etenevän urapolullaan käytännön tekijästä asiantuntijaksi, jopa yrityksen johdon osaksi. Näissä tilanteissa työn sujuvuuteen tarvittava tieto kulkee vielä entistäkin paremmin PolarPron ja asiakasyrityksen välillä”, sanoo Lietsalmi.

Päämäärätietoista toimintaa

Yrityksen perustajilla oli selkeitä näkemyksiä tavoitteista jo perustamisvaiheessa. Alku oli työläs eikä taloudellisesti kannattava, sitkeyttä tarvittiin. Kun yrityksellä on nyt takana yli 15 vuotta, uurastaminen on tuonut toimivuutta ja tulosta, minkä kertoo myös sijoitus TOP20 -listalla.

Yhtenä voimavarana on PolarPron reaktionopeus: yritys on ketterä reagoimaan muutoksiin, ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään skaalautumaan nopeastikin. Hankalalta näyttänyt vuosi 2023 tuottikin lopulta neljän prosentin kasvun. Yritys sai uusia asiakkuuksia ja myös asiakasyrityksissä oli tarvetta lisätyövoimalle. Työpaikkoja on tarvittaessa saatu siirrettyä laajan asiakaskunnan jollekin toiselle toimijalle.

”Olen saanut toimia samanhenkisten ja itseäni viisaampien työntekijöiden kanssa. Työn ja osaamisen arvostus ja suora puhe ovat kantaneet. Ei ole vaikeita asioita, kun eteen tuleviin kysymyksiin tartutaan nopeasti ja ne puhutaan ääneen – niin sanotusti pienillä eikä suurilla kirjaimilla. Kohdatut ongelmat on onnistuttu selvittämään avoimella asenteella. Koen viidentoista vuoden työn palkinnoksi, että pääsemme neuvottelemaan yhä suurempien yritysten kanssa asiakkuudesta ja yhteistoiminnasta”, iloitsee toimitusjohtaja Kari Lietsalmi.