Henkilöstöalalla työvoimapula edelleen mahdollista taantumaa suurempi kasvun este


Alan kokonaisliikevaihdon kasvu jatkoi tasaantumista. Talouden heikko näkymä jakaa tunnelmia eri osa-alueiden ja palveluiden välillä, mutta henkilöstöalan palveluille on jatkossakin kysyntää.

Henkilöstöalan suhdannetilanne kirkastui tammikuussa ollen +10 (joulukuussa -1). Myös suhdannenäkymät kohenivat roimasti aiemmasta erittäin pessimistisestä näkymästä ollen tammikuussa -22 (joulukuussa -84).

Alan kokonaisliikevaihdon kasvu jatkoi tasaantumista ollen joulukuussa 142,9 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen joulukuuhun nähden kertyi viisi prosenttia. Henkilöstöpalvelualan liikevaihdon arvo oli
vuonna 2022 yhteensä 1 679,5 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2021 nähden oli 15 prosenttia. TOP20-yritykset työllistivät vuonna 2022 yhteensä 105 925 henkilöä, mikä oli 7,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Henkilöstöalan suurimman toimijan Baronan toimitusjohtaja Lassi Määttä kuvailee tunnelman olevan jakautunut. Toisaalta monella liiketoiminnan osa-alueella menee erittäin hyvin, mutta toisilla, kuten kaupan alalla ja palveluissa, kuluttajakäyttäytymisen muutos viittaa taantumaan. Taantuma näkyy selvästi myös rakennusalalla.
– Kokonaisuutena Barona kuitenkin kasvoi viime vuonna ja kasvua on odotettavissa myös tälle vuodelle, Määttä tiivistää.
Baronalla tasapainoa tuo tarjottujen palveluiden ja ratkaisujen laajuus sekä Suomen lisäksi myös muut Pohjoismaat kattava markkina-alue.
Vaikka talous notkahtaisi, Määttä uskoo kysynnän alan monipuolisille palveluille jatkuvan.
– Osaaja- ja työvoimapula ei tule poistumaan.

Kilpailu työvoimasta kovenee

Henkilöstöpalveluala on tarttunut aktiivisesti haasteeseen saada ulkomailta osaavaa työvoimaa Suomeen.
– Barona on tehnyt kansainvälistä rekrytointia pitkään ja useilla eri aloilla. Olemme rekrytoineet sekä ammattityövoimaa että asiantuntijoita. Meillä on työntekijöinä yli sataa eri kansallisuutta. Lähtömaita, joista rekrytoidaan, on tällä hetkellä pari-kolmekymmentä, Määttä sanoo.
Barona rakentaa verkostoja ja kehittää kansainvälisen rekrytoinnin palvelujaan voimakkaasti, mutta Määttä muistuttaa Suomi-kuvan rakentamisen olevan myös yhteinen asia.
– Työvoimasta kilpaillaan maailmanlaajuisesti. Kaikki pullonkaulat työvoiman saamiseksi Suomeen pitäisi poistaa.
Myös Suomessa jo olevat ulkomaalaistaustaiset ovat Baronalle tärkeä kohderyhmä. Lisäksi vaikeasti työllistyville etsitään uudenlaisia ratkaisuja.
– Teemme useamman kaupungin kanssa suoraa yhteistyötä, jolla koulutuksen kautta saadaan lisättyä kohtaantoa. Lisääntyneisiin työkykyhaasteisiin pitää löytää ratkaisuja. Työuria on vielä varaa pidentää ja ikääntyville on saatava uudentyyppisiä malleja työntekoon. Näihin isoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin ei ole yhtä ainoata ratkaisua, vaan tarvitaan monia eri toimia, Määttä toteaa.
– Yhteistyön julkisen ja yksityisen sektorin välillä pitää tähdätä siihen, että avoimet työpaikat saadaan täytettyä ja ihmiset työllistyvät nopeammin, pysyvämmin ja sellaisiin tehtäviin, jotka vastaavat osaamista ja ovat mielekkäitä.

Hyvä kokemus kesätyöstä kantaa pitkälle

Kesätyöhaut ovat parhaillaan käynnissä. Baronan kautta kesätyöntekijöitä rekrytoidaan tuhansia. Kesätyöpaikan hakeminen on nuorelle ensimmäisiä kosketuspintoja työelämään, joten kokemuksesta on hyvä saada mahdollisimman positiivinen, Määttä muistuttaa.
– Nuorten pitää saada mukava kokemus työelämästä. He puolestaan tuovat yrityksiin erilaista kokemusta ja arvokasta näkemystä. Meidän pitää hioa keinoja, jolla nuorten siirtyminen työelämään sujuvoituu, eikä kuva työelämästä ole pelottava tai muuten negatiivinen.
– Ylipäätään koko alalle on tärkeää henkilöasiakaskokemuksen kehittäminen ja työnhakuprosessin muuttaminen toimeksiantolähtöisestä tavasta siihen, että jokaiselle työtä hakevalle etsitään sopiva työpaikka. Osaajapula vauhdittaa tätä kehitystä.

Liikevaihtokatsaus joulukuu 2022>>

Lisätietoja:
HPL:n toimitusjohtaja Merru Tuliara, puh. 040 562 6466, merru.tuliara@hpl.fi