Henkilöstöalan suhdanneodotuksissa epävarmuutta

Henkilöstöalan liikevaihdon kehitystä seurataan kuukausittain TOP20 -liikevaihtokatsauksessa. Haastattelemme joka kuukausi yhtä yritystä, joka on näiden kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman joukossa. Nyt vuorossa on Econia.

Toukokuussa henkilöstöalan palveluiden liikevaihdon arvo oli 133,5 miljoonaa euroa. Kokonaisliikevaihto laski toukokuussa 7,3 prosenttia edellisvuoden toukokuusta.

EK:n suhdannebarometrin mukaan henkilöstöalan suhdanneodotuksissa näkyi lisääntyvää epävarmuutta. Suhdanneodotuksia kuvaavan saldoluvun arvo laski kesäkuussa -11:een, kun toukokuussa vastaava lukema oli -3. Loppukesän aikana henkilöstöalan yritysten myynnin odotetaan yhä jonkin verran laskevan ja samankaltaiselta näyttää alan henkilöstömäärän kehitys.

Henkilöstöalan liikevaihtokatsaukseen vastaa 20 henkilöstöalan suurimpiin kuuluvaa yritystä. Niiden osuus alan kokonaisliikevaihdosta on noin puolet.

Vakaa Econia on perehtynyt myös harmaan talouden ehkäisyyn

Pian 28 vuotta sitten perheyrityksenä perustettu Econia on TOP20 -liikevaihtokatsauksessa sijalla 18. Econia on satakuntalaislähtöinen yritys, joka toimii yhä enemmän myös valtakunnallisesti. Yritys on osa Administer Groupia.

Toiminnan neljä pääpilaria ovat vastuullisuuspalvelut, kansainväliset liiketoimintapalvelut, henkilöstövuokraus- ja taloushallintopalvelut. Isännöintikin on osa liiketoimintaa, lähinnä paikallisesti. Liikevaihdosta merkittävä osa tulee henkilöstövuokrauksesta.

Oman toiminnan vakaus on keskeistä

Econian liiketoimintaa on alusta saakka kuvannut pitkäjänteisyys ja taseen vakaus. Toimialoja on enemmän kuin yksi, mikä henkilöstöalalla tuo vakautta taloussuhdanteiden kumpuillessa.

”Econian toimistoissa työskentelee henkilöstöä noin sata. Vuodenajan ja muun tilanteen mukaan on asiakasyrityksissä päivittäin töissä noin 400–500 henkilöä esimerkiksi alkutuotannossa ja perusteollisuudessa. Haluamme kaikille työntekijöille mahdollisimman turvallisen työympäristön myös henkisesti”, kertoo henkilöstövuokrauksen myyntihallintojohtaja Jaakko Niinisalo.

”Meillä on paljon ulkomaalaistaustaisia ja ulkomaalaisia työntekijöitä muun muassa Ukrainasta, Romaniasta ja Vietnamista.  Tuemme heitä käytännön asioissa pankkitilin avaamisesta terveyspalveluasioihin, asunnon hankintaan ja arjessa esiin nouseviin kysymyksiin. Yksi tapa rekrytoida uusia työntekijöitä onkin täällä jo olevien työntekijöiden suora työn suosittelu tuttavilleen.”

Niinisalo summaa kokonaisuutta: ”Kaikista vuokratyöntekijöistämme yli 60 % on työskennellyt kauttamme yli vuoden ja pisimmät työsuhteet ovat yli kymmenvuotisia. Porukassa on myös 65-vuotiaita, jotka haluavat yhä jatkaa työntekoa kauttamme.”

Econia toimii työnantajana myös, jos suomalainen työntekijä on löytänyt työpaikan ulkomaisesta yrityksestä, joka ei halua perustaa toimipaikkaa Suomeen tai kun ulkomaisia erityisasiantuntijoita tulee työskentelemään suomalaisiin yrityksiin esimerkiksi energia- ja it-alalla. Tällaisen PEO (Professional Employer Organization) asiantuntijatyöskentelyn uskotaan lisääntyvän.

Vastuullisuuspalvelut ovat yrityksen erikoisalaa

Econiassa on perehdytty harmaan talouden torjumiseen ja vastuullisen toimintakulttuurin muihinkin ulottuvuuksiin.

Tilaajavastuulain velvoite selvittää täyttävätkö toimittajat ja alihankkijat lakisääteiset velvollisuudet, voi olla yritykselle kova haaste. Harmaa talous muuttaa muotoaan jatkuvasti esimerkiksi kansainvälistymisen, työn ja liiketoiminnan murroksen ja digitalisaation seurauksena. Pitkät alihankintaketjut ovat erityisen haasteellisia.

Econialla on asiantuntemusta ja toimintamalli, jolla autetaan asiakasyrityksiä torjumaan harmaata taloutta ja saamaan sujuvasti toimiva alihankintaketju. Kokonaisuudet ovat monimutkaisia ja erikoistuminen tällaiseen erottaa muista yrityksistä.

”Olimme mukana Metsä Groupin biotuotetehtaan rakentamisessa Kemiin ja vastasimme harmaan talouden torjunnasta yhteistyössä tilaajan kanssa. Hankkeessa oli työntekijöitä 74 maasta yhteensä lähes 20 000 henkilöä ja rakentamisessa oli mukana noin 2200 yritystä. Autoimme yrityksiä työehto- ja sopimusasioissa, veroasioissa, viranomaisraportoinnissa ja monessa muussa asiassa. Me olemme syventyneet tällaiseen, tunnemme pelisäännöt ja monimutkaiset kytkennät liiketoimintaan”, kuvaa johtaja Heimo Alatalo.

Econia järjesti 27. kesäkuuta SuomiAreenalle Poriin keskustelutilaisuuden otsikolla Harmaan talouden kitkemistä vai kätkemistä. Mukana olivat ennakkohaastattelussa työministeri Arto Satonen, paikalla Rakennusliiton edustaja Toni Malmström, korjausrakennusliike Ojares Oy:n edustaja Juho Ojares, AVI:n edustaja Katja-Pia Jenu, Econian Heimo Alatalo ja juontamassa Peter Nyman.

Paras keino torjua harmaata taloutta on Heimo Alatalon mielestä proaktiivinen toiminta. ”Nyt lain määrittelemät edellytykset täyttyvät, kun yritys ilmoittaa noudattavansa Suomen työlainsäädäntöä ja alan työehtosopimuksia laittamalla rastin ruutuun tilaajavastuuselvityksessä. Lakia tulisi muuttaa siten, että yrityksen on todistettavasti selvitettävä ennen työmaalle saapumista, että niitä keskeisimpiä työehtoja noudatetaan. Vastaavasti myös työn tilaajaa tulisi vastuuttaa tarkastamaan asiat riittävällä laajuudella”, toteaa Alatalo.

”Kaiken kaikkiaan viime aikojen taloussuhdanne on kohdellut meitä silkkihansikkain, kiitos neljän toimialan. Talouden alakulo on toki näkynyt, mutta ei isosti. Olen varovaisen toiveikas, että nousu on jo pian alkamassa – markkinoilla on jo nähtävissä vireyttä”, arvioi Alatalo.