Henkilöstöalan kokonaisliikevaihdon lasku loiveni

Henkilöstöalan liikevaihdon kehitystä seurataan kuukausittain TOP20 -liikevaihtokatsauksessa. Haastattelemme joka kuukausi yhtä yritystä, joka on näiden kahdenkymmenen liikevaihdoltaan suurimman joukossa. Nyt vuorossa on listan ykkönen, Barona.

Henkilöstöalan kokonaisliikevaihto laski huhtikuussa 0,7 prosenttia eli liikevaihdon lasku loiveni selkeästi. Liikevaihdon arvo oli 126,7 miljoonaa euroa. Suhdannenäkymät ennakoivat henkilöstöalan suhdannekehityksen jatkuvan pitkälti entisen kaltaisena.

Henkilöstöalan liikevaihtokatsaukseen vastaa 20 henkilöstöalan suurimpiin kuuluvaa yritystä. Niiden osuus alan kokonaisliikevaihdosta on noin puolet.

Barona on monipuolinen työelämän rakentaja

Lassi Määtän johtama palveluyhtiö Barona on Suomen kymmenen suurimman työllistäjän joukossa. Henkilöstöalan TOP20 -liikevaihtokatsauksessa Barona on vankasti sijalla yksi. Esimerkiksi vuonna 2023 työllistettiin yli 12 500 henkilöä.

Liiketoiminta-alueita on neljä: teollisuus ja rakentaminen, palvelut & logistiikka, asiantuntijat sekä oppimisen ja hyvinvoinnin palvelut. Kaikkiaan palveluja tuotetaan lähes kaikille aloille ja moniin tarpeisiin: henkilöstövuokrausta eri aloille, ulkoistuksia, koulutuksia, valmennuspalveluja ja rekrytoivia koulutusohjelmia.

Tarvittaessa asiakasyritystä palvellaan räätälöidyillä ratkaisuilla kulloiseenkin tilanteeseen sopivasti esimerkiksi koulutuksella, ulkoistetulla logistiikkakeskuksella tai muulla täsmäpalvelulla. Henkilökuntaa on noin 1500, joista lähes tuhat työskentelee henkilöstövuokrauksen parissa.

Rajat ylittäviä ratkaisuja

”Meillä toimialat ja osaaminen palvelevat ristiin eli kaikki tuottavat tarvittaessa ratkaisuja eteen tuleviin tilanteisiin yli toimialarajojen. Osaaminen ja asiakkaan tarpeeseen vastaaminen ohjaavat toimintaa. Viime aikojen taloustilanteessa meillä on laaja-alaisen tarjonnan ansiosta ollut aina jokin vankempi tukijalka korvaamassa jotain heikommin menevää alaa, kuten nyt rakennusala. Olemme pysyneet melko haastavassa markkinatilanteessa pitämään yllä loivaa kasvua. Loppuvuoden näkymiin suhtaudun hiukan orastavan vihreästi”, kertoo toimitusjohtaja Määttä.

Vuonna 1999 perustettu Barona on jo pitkään rekrytoinut työvoimaa ulkomailta, muun muassa Filippiineiltä. Sieltä tuleville työntekijöille järjestetään jo etukäteen kielikoulutusta ja perehdytystä tulevaan. Tytäryritys Arffman tarjoaa esimerkiksi kotoutumispalveluja julkisille työvoimaviranomaisille ja sitä kautta maahanmuuttajille sekä kuntoutujille.

Barona toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Virossa, Puolassa ja Espanjassa. Espanjassa ja Puolassa on jo vuosia työskennelty suomeksi etänä tarjottavissa asiakaspalvelun, myynnin ja IT-tuen tehtävissä. Nyt työntekijöitä on näissä maissa noin 400.

Kun Norja kielsi Oslon alueella vuokratyövoiman käytön rakennustyömailla, Barona muutti toimintamalliansa ja yhteistyö jatkuu. Ruotsista on ostettu yrityksiä henkilöstöineen, ja niiden toiminta on samankaltaista kuin Suomessa. Tanskassa toiminta on vielä pientä.

”Meille työ ja työllistäminen ovat tärkeitä strateginen tavoitteita. Henkilöstöala tarjoaa monenlaisia palveluja ja ratkaisuja, joista on yhteiskunnalle hyötyä.”

Työelämä – ja muuttuva suhtautuminen

Barona on vuodesta 2020 teettänyt vuosittain Työelämätutkimuksen, johon viimeksi vuoden 2023 lopulla vastasi yli 2000 ihmistä. Tulokset kertoivat muun muassa valtaosan vastaajista arvostavan aiempaa enemmän työelämän joustoa eli työn ja muun elämän yhteensovittamista. Barona on teettänyt myös Nuorisopulssi-kyselyn kahdesti, sillä Baronan työntekijöissä on paljon nuoria, joista monelle työpaikka voi olla se ensimmäinen.

Viime vuonna yritys perusti hyvinvointitiimin, joka toimii linkkinä työntekijöiden ja työterveyshuollon välissä ja tarjoaa kokonaisvaltaisempaa neuvontaa eri tilanteisiin.

”Suhtautuminen työelämään ja omaan ajankäyttöön on muuttunut ajassa, vapautta arvostetaan paljon enemmän kuin aiemmin. Nuorilla on paljon huolenaiheita ja jopa pelkoa työelämää kohtaan. Oman polun löytyminen askarruttaa monia ja joukossa on yksinäisiä nuoria”, kuvaa toimitusjohtaja Määttä. Hän kertoo, että Barona on sijoittanut Frendi-sovellukseen, tarjoaa mahdollisuuksia verkostoitua myös elävässä elämässä.

Työntekijät solmivat työsopimuksen Baronan kanssa – joka maksaa palkan – ja työskentelevät asiakasyrityksessä. Asiakasyritys perehdyttää työntekijän työn sisältöön. On tärkeää, että erityisesti nuorten työntekijöiden vastaanottamiseen valmistaudutaan myös asiakasyrityksissä.

”Tehtävämme on välittää nuorille viestiä, että työelämä on ihan kivaa. Lisätä turvallisuuden tunnetta työelämässä ja olla tukena huolissa, ja välttää siten vakavammat mielenterveyden haasteet. Kaikilla ei ole omia verkostoja ja nuoren elämä voi mullistua vaikkapa lemmikin kuollessa tai talouden joutuessa epätasapainoon. Varhainen tuki rauhoittaa tilannetta. Henkilöstöyritys voi tehdä paljon nuorten tukemiseksi työelämässä”, toteaa Lassi Määttä.