Yksi ratkaisu matkailun töiden ja tekijöiden kohtaanto-ongelmaan

Tätä kirjoittaessa Matkailudiili, töiden ja tekijöiden kohtaanto-ohjelma, hallituksen kärkihanke 2018-2019, on loppusuoralla. Kahden vuoden ajan Matkailudiili-hankkeessa on panostettu lukuisin innovatiivisin kokeiluin ja markkinointikampanjoin matkailutyön imagon kohottamiseen, matkailutoimijoiden yhteistyön tiivistämiseen ja TE-palvelulupauksen kehittämiseen. On haettu ja kokeiltu uudenlaisia ratkaisuja matkailutöiden ja työnhakijoiden kohtauttamiseksi.

Suurimmaksi osaksi eri puolilla Suomea matkailu on edelleen sesonkiluonteista, ja sesonkeja edeltävä rekrytointiurakka on iso ponnistus matkailuyrityksille. Suuryrityksiä, jotka työllistävät yli 250 työntekijää, on Suomen matkailukentällä vähän. Sen sijaan pieniä yrityksiä, jotka hanskaavat hiljaisemman ajan pelkästään oman perheen kesken, täydennettynä muutamalla tutulla ekstraajalla, ja jotka rekrytoivat korkeasesonkiin jopa 50-100 työntekijää, onkin sitten paljon.

Matkailudiilissä töiden ja tekijöiden kohtaantohaaste nousikin isoimmaksi haasteeksi juuri pienissä yrityksissä. Matkailuyritykset eivät enää saa tarpeeksi työntekijöitä lähialueeltaan, kun sesonki puskee päälle. Pohjoisen matkailun talvisesonkiin ei löydy tarpeeksi tekijöitä eteläisestäkään Suomesta. Isojen kaupunkien hotellit, kahvilat ja ravintolat työllistävät läpi vuoden ja houkuttavat nuoria ammattilaisia muualta Suomesta.

Matkailun pienille yrityksille on suuri urakka lähteä rekrytoimaan kaukaa niin muualta Suomesta kuin ulkomailtakin. Julkisten työnvälityspalveluiden käyttö edellyttää itseohjautuvuutta, hallintokielen ymmärtämistä ja sähköisten välineiden hyvää käyttökokemusta. Lisäksi oman yrityksen kuvaus ja rekrytointitarpeiden sanoitus tulee olla ammattimaista ja ”oikeaa”, jotta sähköisten rekrykanavien hakukoneet tunnistavat, mistä puhutaan. Henkilöstöpalveluyrityksen asiantuntijuus ja HR-kumppanuus on monelle matkailuyritykselle ollut jo pitkään elinehto, jotta rekrytointiurakasta selvitään.

Koko Suomi kaipaa kipeästi uusia ammattilaisia töitä tekemään, sillä ikäluokat pienenevät ja huoltosuhde synkkenee. Euroopassa on menossa samankaltainen kehitys; eri maissa hieman eri tahtiin. Yhä useampi toimiala hakee ammattiosaajia Euroopan ulkopuolelta. Matkailun erilaiset työpaikat on jo vapautettu tarveharkinnasta eripuolilla Suomea. Sesonkiluonteinen matkailuala on myös kausityölistalla.

Kausilupahakuprosessissa Suomen viranomaistulkinnan mukaan henkilöstöpalveluyritykset eivät ole kelvollisia toimimaan työnantajina, vaikka samaiset yritykset toimivat vakiintuneina työnantajina ja henkilöstövuokrauspalveluna niin suurille kuin pienillekin yrityksille ja myös julkiselle sektorille, työllistäen sekä kokoaikaisesti että osa-aikaisesti. Tämän tulkinnan uudelleen arviointi toisi suuren helpotuksen erityisesti pienille yrityksille ja näin yhden merkittävän ratkaisun myös matkailun töiden ja tekijöiden kohtaanto-ongelmaan.

Helena Ylisirniö
Helena Ylisirniö työskentelee Matkailudiili-hankkeen projektipäällikkönä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa.