Kuvituskuvassa vaaleaa taustaa ja reunassa isossa suurennuslasissa vihreä lakipykälän merkki

Vuokratyövoiman käyttö hyvinvointialueilla

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama hyvinvointialueiden vuokratyövoiman käyttöä pohtiva verkosto pyysi Henkilöstöala HELAlta lausuntoa. HELA totesi lausunnossaan, että Suomessa koetaan merkittävää työvoimapulaa erityisesti sote-alalla, mikä on saanut julkisen sektorin turvautumaan vuokratyövoimaan. Vaikka tämä on herättänyt keskustelua, vuokratyövoiman osuus on suhteellisen pieni ja kustannukset marginaaliset. Vuokratyövoiman käyttö vaihtelee alueittain, ja henkilöstöalan yritykset auttavat löytämään työvoimaa. Ne ovat merkittäviä tekijöitä myös kansainvälisessä rekrytoinnissa.

Vuokratyövoiman käytön vaikutukset

Vuokratyö on osa kokonaisratkaisua sote-alan työvoimahaasteisiin. Vuokratyövoimalla turvataan julkiset peruspalvelut, erityisesti tilanteissa, joissa hyvinvointialueet eivät kykene löytämään riittävästi omaa henkilöstöä. Vuokratyö helpottaa henkilöstön työkuormaa, nopeuttaa potilaiden hoitoon pääsyä, ja varmistaa lakisääteisten vaatimusten täyttymisen. Vuokratyövoima on joustava resurssi, ja sen käyttö on usein kustannustehokkaampaa kuin virkatyö. Henkilöstöalan yritykset mahdollistavat myös työvoiman liikuttamisen paikkakunnalta toiselle tarpeen mukaan. Joustavuuden lisäksi vuokratyö tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden parempaan työelämän tasapainoon ja vaikuttamiseen omaan työhönsä.

Media on nostanut esille yksittäistapauksia, joissa etenkin lääkäreiden vuokrauksen kustannukset ovat olleet korkeita. Korkeat hinnat voivat johtua osittain työvoimapulasta, mutta usein hintoja voitaisiin saada maltillisemmiksi paremmalla hankintaosaamisella, monituottajamallilla ja hyvällä suunnittelulla. Kustannusvertailussa on tärkeää ottaa huomioon kaikki relevantit kustannustekijät oman henkilöstön ja vuokratyövoiman välillä. Henkilöstöalan yritys vastaa vuokratyöntekijän työnantajavastuista, kuten esimerkiksi lomista, sairauspoissaoloista, koulutuksesta ym., joten vuokratyövoiman laskutushintaa sellaisenaan ei voi verrata pelkästään oman henkilöstön palkkakuluihin.

Konkreettisia keinoja haasteiden ratkaisemiseksi

Osaamista ja tietämystä lisäämällä, järkevillä kilpailutuksilla ja hyvällä hankintaosaamisella voidaan vaikuttaa merkittävästi vuokratyön kustannuksiin. Vuokratyö on useissa tapauksissa kustannustehokas vaihtoehto. Riittävän ajan varaaminen kilpailutuksille ja avoimen markkinavuoropuhelun hyödyntäminen ovat avainasemassa. Sopimusehtoja ja sanktioita on syytä tarkastella kriittisesti, sillä ne voivat vaikuttaa merkittävästi hintoihin. Erityisesti tiukat toimitustakuut ja kateosto-oikeudet lisäävät palveluntuottajien riskiä huomattavasti ja riski siirtyy hintoihin. Mahdollisten sääntelytoimien kuten rajoitusten tai hintakattojen sijaan ratkaisuja tulisi etsiä yhteistyömalleista ja hankintojen kehittämisestä.