Kuvituskuvassa vaaleaa taustaa ja reunassa isossa suurennuslasissa vihreä lakipykälän merkki

Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö TE-palvelut 2024 -asetuskokonaisuudesta

HELA lausui ainoastaan asetuksesta numero 2 eli Valtioneuvoston asetuksesta työvoimapalvelujen ohjauksesta, jossa säädetään yksityisiä työvoimapalveluja koskevasta tietojenantovelvollisuudesta.

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimuksessa Nro 181 edellytetään, että yksityisten työnvälitystoimistojen on toimivaltaisen viranomaisen määräämin väliajoin toimitettava viranomaiselle sen pyytämät tiedot, joita tarvitaan tilastollisiin tarkoituksiin ja jotta viranomainen olisi selvillä yksityisten työnvälitystoimistojen rakenteesta ja toiminnoista.

Asetuksen mukaan yksityisten työvoimapalvelujen tarjoajan olisi pyynnöstä annettava työ- ja elinkeinoministeriölle tiedot:
1) työhön välitettyjen henkilöiden määrästä ammattiryhmittäin;
2) vuokrattujen henkilöiden määrästä ja vuokratyösuhteiden keskimääräisestä kestosta;
3) työnvälityspalveluja käyttäneiden ja työvoimaa vuokranneiden asiakkaiden määrästä;
4) muista tarjoamistaan työnhakuun liittyvistä palveluista.

Henkilöstöala HELA totesi lausunnossaan, ettei asetuksessa mainittuja kaikkia tietoja ole yrityksissä saatavilla, sillä yritykset eivät tilastoi omiin tarpeisiin vastaavia tietoja. Tällaisten tietojen pyytäminen aiheuttaisi alan yrityksille turhaa hallinnollista taakkaa, puhumattakaan kalliista järjestelmämuutoksista ja henkilötyöpanoksesta. HELA totesi lausunnossaan myös, että sellaisen tiedon kerääminen, mitä yrityksissä ei ole saatavilla, olisi haasteellista tietojen luotettavuuden näkökulmasta. Muiden kuin luotettavien tietojen kerääminen on turhaa. Suomessa Tilastokeskus kerää yrityksistä tietoa ja tämän tiedon pitäisi olla riittävää myös ILOn yleissopimuksen tarkoituksiin.

Henkilöstöala HELA totesi myös, että se mielellään keskustelee ministeriön kanssa siitä, mitä tietoja alasta on mahdollista kerätä.