Kuvituskuvassa vaaleaa taustaa ja reunassa isossa suurennuslasissa vihreä lakipykälän merkki

Työ- ja elinkeinoministeriön arviomuistio työvoimapalveluiden palveluprosessin uudistustarpeista ja yksityisen työnvälityksen mahdollisuudesta saada tietoja työnhakijasta

HELA keskittyi lausunnossaan yksityisen työnvälityksen mahdollisuuteen saada tietoja työnhakijasta. HELA kannattaa sitä, että kaikkien työnhakijoiden työnhakuprofiilit julkaistaan Työmarkkinatorilla. Vain siten Työmarkkinatorin koko potentiaali saadaan hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti.

HELA totesi lausunnossaan, että työnhakijoiden työnhakutietojen tulisi olla ajantasaisia ja sisällöltään kattavia, jotta niistä on hyötyä. Työmarkkinatorin tämänhetkinen yhteydenottotapa on liian hidas yksityisen työnvälityksen tarpeisiin. Yksityinen työnvälitys on nopeaa ja henkilöstöalan yritykset ottavat yhteyttä työnhakijoihin ensi sijassa puhelimitse. Siksi olisi hyvä, jos järjestelmä lähettäisi työnhakijoille tekstiviestin yhteydenottopyynnöstä sähköpostin sijasta. 

HELAn mielestä on tärkeää ja olennaista kehittää samaan aikaan Työmarkkinatorin hakutoimintojen toiminnallisuutta, jotta ammattirekrytoijat saadaan käyttämään Työmarkkinatoria. Käytännön kehittämisideoita, toiminnallisuutta, hakuominaisuuksia ja käyttäjäystävällisyyttä tulee kehittää yhteistyössä henkilöstöalan rekrytoinnin ammattilaisten kanssa. Lisäksi olisi hyvä tutustua markkinoilla oleviin yleisiin rekrytointijärjestelmiin ja siihen, mitä toiminnallisuuksia niissä on.