Kuvituskuvassa vaaleaa taustaa ja reunassa isossa suurennuslasissa vihreä lakipykälän merkki

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esityksen tavoitteena on toteuttaa hallitusohjelmaan sisältyviä säästötavoitteita ja maahanmuuttajan oman vastuun lisäämistä kotoutumisestaan koskien laskennallisen korvauksen enimmäiskeston lyhentämistä sekä kotoutumislain mukaisen aikuistumisen tuen yläikärajan laskemista. Suuri osa muutoksista on ns. teknisluonteisia muutoksia.

HELAn lyhyt lausunto keskittyi siihen, että kotoutumiskoulutukset on pidettävä TEM:n alaisuudessa, jotta voidaan varmistaa koulutusten työelämälähtöisyys ja työllistävä vaikutus. Koulutuksia ei tule siirtää OKM:n alaisuuteen, koska se hidastaisi olennaisesti hallituksen maahanmuuttajia koskevien työllisyystavoitteiden saavuttamista ja aiheuttaisi ylimääräisiä hallinnollisia kuluja muun muassa opetussuunnitelmien, koulutuksen järjestämislupabyrokratian yms. muodossa.