Vastuullisuus tarkoittaa euroja ja hyviä yöunia

Mitä on vastuullisuus muutakin kuin sana, jota toistetaan yritysesittelyissä ja markkinointimateriaaleissa?

Henkilöstöpalvelualalla vastuullisuus tarkoittaa hyvin arkisia asioita.

Vastuullisuutta on reilu ja oikein maksettu palkka työstä. Vastuullisuutta on empaattinen rekrytointi, missä hakijan uskonto, sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuminen eivät ole kriteereitä. Vastuullisuutta on välittäminen ja tiivis yhteydenpito työntekijöihin, kuulumisten vaihtaminen muutenkin kuin sopimusten päättyessä. Vastuullisuutta on avun tarjoaminen ja mahdollisten huolten kuuleminen. Vastuullisuutta on nopea reagointi työntekijöiden pyyntöihin ja kysymyksiin.

Samat vastuullisuusperiaatteet toimivat myös asiakassuhteen hoidossa palkanmaksua lukuun ottamatta. Tarvitsee vain vaihtaa asiakas työntekijän paikalle yllä olevaan kappaleeseen. Vastuullisuus henkilöstöalalla ei poikkea juurikaan minkä tahansa palveluliiketoiminnan vastuullisuusperiaatteista.

Henkilöstöalan vastuullisuus on kuitenkin perinteisesti ollut suurennuslasin alla ja toiminnan eettisyys on kyseenalaistettu useiden tahojen toimesta – ja hyvä niin. Silmätikuksi joutuminen ei ole kivaa, mutta se on vaikuttanut positiivisesti alan siistiytymiseen viimeisen 10 vuoden aikana. Tänä päivänä kaikki HPL:n jäsenyritykset ovat sitoutuneet liiton laatimiin toiminta- ja vastuullisuusperiaatteisiin, jotka takaavat työntekijöiden reilun kohtelun kaikissa tilanteissa.

Vastuullisuus mielletään liian usein hankalaksi ja abstraktiksi yläkäsitteeksi. Asiasta varmistuminen ei kuitenkaan ole kovin vaikeaa. Tarvitsee vain kysyä kohderyhmältä.

Biisonilla kysymme vuosittain työntekijöiltämme ja asiakkailtamme, miten olemme onnistuneet ja minkä arvosanan he antaisivat toiminnastamme. Kiitos mahtavien työntekijöiden ja asiakkaiden, saimme molemmilta kohderyhmiltä viime mittauksessa 9/10. Loogisista syistä nämä arvosanat ovat yleensä samat. Jos taas tutkimuksen tuloksena olisivat madon luvut, silloin tietäisimme, mihin meidän tulisi keskittyä seuraavien vuosien aikana, jotta pysyisimme mukana bisneksessä. Tuskallinen, mutta pelastava tieto.

Vastuullisuus ei ole pelkästään ylevän kutsumuksen toteuttamista. Se on valintoja, jotka parantavat yöunia ja bisnestä. Välitämme työksemme työntekijöitä ja olemme ymmärtäneet välittää heistä, jotta asiakkaamme voivat välittää meistä. Olemme onnellisessa asemassa, sillä vastuullisuus meillä tarkoittaa konkreettisesti kasvua, parempaa liiketoimintaa ja tyytyväisempiä työntekijöitä sekä asiakkaita.

Mitä vastuullisuus tarkoittaa sinun edustamassasi organisaatiossa?

Jukka Illi
Henkilöstöpalveluyritys Biisoni Oy:n toimitusjohtaja