Kuvituskuvassa vaaleaa taustaa ja reunassa isossa suurennuslasissa vihreä lakipykälän merkki

Työsuhdetärppi: Työnantajan lyhyt muistilista palkatessa ulkomaalaisia työntekijöitä

Ulkomaalaislaki tuo työnantajalle erityisiä velvollisuuksia. Nämä koskevat tilanteita, joissa palkataan henkilö, joka ei ole Suomen kansalainen. Alla lyhyt yhteenveto muistettavista seikoista. Artikkelin lopussa on linkki ulkomaalaislakiin.

 1. Työnteko-oikeuden varmistaminen ja tietojen säilyttäminen

Työnantajan on varmistettava, että palvelukseen tulevalla ja palveluksessa olevalla ulkomaalaisella on työnteko-oikeus. Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tieto työnteko-oikeuden perusteista ja tiedon on tarvittaessa oltava vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Työnantajan on säilytettävä tiedot kaksi vuotta ulkomaalaisen palvelussuhteen päättymisestä. Käytännössä juuri tietojen tallentamisella työnantaja osoittaa täyttäneensä velvollisuutensa.

Työpaikalla säilytettävistä tiedoista tulee selvitä

 • ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot: koko nimi ja syntymäaika
 • perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU- tai ETA-maan kansalaisuuteen, voimassa olevaan työntekijän oleskelulupaan tai muuhun ulkomaalaislaissa säädettyyn työnteko-oikeuteen
 • työntekoon oikeuttavan määräaikaisen luvan voimassaoloaika
 • toimiala taikka työnantaja, jolle lupa on myönnetty, jos lupa kohdistuu vain tiettyyn työhön
 1. Tietojen toimittaminen

Työnantajan, joka ottaa palvelukseensa muun kuin unionin kansalaisen, tähän rinnastettavan henkilön tai tämän perheenjäsenen,

 • tulee viiveettä toimittaa työ- ja elinkeinotoimistolle tieto palkkaamastaan työntekijästä, työsuhteen kestosta, palkasta ja sovellettavasta työehtosopimuksesta sekä
 • ilmoittaa työpaikan luottamusmiehelle, luottamusvaltuutetulle ja työsuojeluvaltuutetulle ulkomaalaisen henkilön nimi sekä sovellettava työehtosopimus.
 • Edellä mainitut tiedot on toimitettava sähköistä asiointijärjestelmää käyttäen tai jos se ei ole mahdollista, paperilla.
 1. Sanktiot velvollisuuksien rikkomisesta

Mikäli työnantaja rikkoo velvollisuutensa varmistaa ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeuden tai jättää viiveettä toimittamatta tietoja työ- ja elinkeinotoimistolle, voidaan työnantaja tai tämän edustaja tuomita ulkomaalaisrikkomuksesta sakkoon.

 1. Pääurakoitsijan oikeus saada tietoja

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on varmistuttava rakennustyömaalla ja pääasiallista määräysvaltaa käyttävän työnantajan on varmistuttava telakka-alueella työskentelevän ulkomaalaisen yrityksen ulkomaalaisen työntekijän työnteko-oikeudesta. Työantajalla on velvollisuus säilyttää tietoja kaksi vuotta palvelussuhteen päättymisestä.

Tässä linkki ulkomaalaislakiin