Taloushallinnon tärppi: työnantajan koulutusvähennys verotuksessa

Työnantajalla on mahdollisuus anoa koulutusvähennystä verottajalta tietyin ehdoin.

Koulutusvähennyksen saamisen ehtona on, että työnantajan tarjoama koulutus perustuu joko työnantajan laatimaan yhteistoimintalain mukaiseen kehittämissuunnitelmaan tai taloudellisesti tuetun ammatillisen osaamisen kehittämisen koulutussuunnitelmaan.

Suunnitelma pitää olla valmiina ennen koulutusta ja sitä voi päivittää verovuoden aikana. Suunnitelman on katettava koko henkilöstö järkevällä tavalla ryhmiteltynä, esimerkiksi henkilöstöryhmittäin.

Enintään kolme koulutuspäivää

Koulutusvähennyksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden vuodessa, ja yksi koulutuspäivä työntekijää kohti tarkoittaa kuutta tuntia koulutusta. Jos vähennyksen saa, se on noin puolet koulutusaikana kertyneistä palkkakuluista.

Työnantajan on maksettava koulutuksen ajalta työntekijälle palkkaa. Koulutusvähennystä ei saa siltä osin, kun työntekijä on osallistunut koulutukseen loma- tai vapaa-aikanaan eikä sairastapauksen estäessä osallistumisen. Vähennyksen perusteena on todellinen osallistuminen. Työnantajan täytyy seurata kehittämissuunnitelman toteutumista työntekijäkohtaisesti.

Koulutuksen on oltava ohjattua ja valvottua, myös koulutukseen käytetty aika on voitava todentaa. Vähennykseen oikeuttava koulutus voidaan toteuttaa myös verkkokoulutuksena, jos siihen käytetty aika voidaan todentaa ja koulutuksella on vastuullinen vetäjä, joka valvoo osallistujan suoritusta. Koulutus tai seminaari voi olla järjestetty myös niin, että työntekijät osallistuvat koulutukseen videoyhteydellä.

Koulutus voi liittyä työntekijän ammatillisen osaamisen kehittämiseen tai ylläpitämiseen. Lisäksi koulutus voi liittyä työhyvinvointiin, ajankäytön hallintaan tai muuhun yleiseen työssä suoriutumiseen. Koulutus voi olla osa työntekijän perus- tai jatkotutkintoa. Lain tavoitteena on kannustaa työnantajaa lisäämään työntekijöiden koulutusta. Koulutusvähennystä ei saa perehdytyksestä tai työnopastuksesta.

Vähennyksen haku veroilmoituksen yhteydessä

Koulutusvähennystä haetaan veroilmoituksen antamisen yhteydessä. Verohallinnon sivuilla on kattava ohje työnantajan koulutusvähennyksestä. Tähän on poimittu siitä joitain asioita; jos harkitset vähennyksen hakemista verotuksen yhteydessä, perehdy verohallinnon ohjeeseen. Koulutusvähennys ei vaikuta koulutusmenojen vähennyskelpoisuuteen.

Henkilöstöala HELA tarjoaa laadukasta koulutusta jäsenyrityksilleen. Muun muassa suuren suosion saanut Henkilöstöalan rekrytoinnin juridiikan verkkokoulutus on henkilöstöalalla rekrytoinnin tehtävissä työskenteleville suunniteltu verkkokoulutuskokonaisuus.

Tarkat tiedot työnantajan koulutusvähennyksestä ovat verottajan sivulla >>