Toimintakykyinen tekijä: Baronan yksilöllinen tuki voi rohkaista taas liikkumaan

Barona perusti vuonna 2023 hyvinvointitiimin, joka pitää laajasti huolta työntekijöiden työkyvystä. Barona on henkilöstöalan yritys, joka on maan kymmenen suurimman työnantajan joukossa, työllistäen vuosittain yli 30 000 ihmistä.

Sari Huovinen on psykiatrinen sairaanhoitaja, jolla on vuosikymmenten kokemus kriisi- ja mielenterveystyöstä. Baronan hyvinvointitiimissä hän soittaa vointipuheluita työntekijöille, joilla on ollut esimerkiksi akuutti kriisitilanne tai mielenterveyteen vaikuttava haaste.

”Alkuun kysytään aina tärkein: mitä kuuluu”, aloittaa Sari Huovinen.

Yhtä ratkaisua ei ole: yksi kaipaa fyysistä tekemistä rauhallisemman toimistotyön rinnalle, toinen haluaa jarruttaa muun arjen ollessa jo melko hektistä. Silloin vaikkapa hengitysharjoitukset voivat olla paras mahdollinen toimintakykyä ylläpitävä tekijä.”

Hyvinvointitiimi näkee kokonaisuuden

Hyvinvointitiimi toimii linkkinä työntekijöiden ja työterveyshuollon välissä ja tarjoaa laajempaa ja kokonaisvaltaisempaa neuvontaa eri tilanteisiin. Parhaimmillaan tiimi pystyy auttamaan myös yksityiselämästä kumpuavien haasteiden kanssa, esimerkiksi taloushuolien tai muuttuvan elämäntilanteen keskellä.

Liikunta ajatellaan osana työntekijän kokonaisvointia. Suosittelemme liikuntaa aina kun se on mahdollista. On tärkeää löytää itselle sopiva liikuntamuoto, silloin liikunnasta ei tule vain lisäkuormitus muun arjen päälle”, Sari kertoo.

Liikuntahalukkuus lähtee työntekijästä itsestään. Moni miettii jo valmiiksi esimerkiksi vanhan rakkaan harrastuksen pariin palaamista. Silloin keskustelu ulkopuolisen kanssa voi antaa tarvittavan rohkaisun nousta jälleen satulaan.

Laajaa elämänhallinnan tukemista

Hyvinvointitiimi käsittelee kuukausittain lähes 5000 puhelua. Useimmiten puhelut koskevat akuuttia, tilapäistä työkyvyn estettä, mutta lukuun sisältyy jopa toistasataa elämänhallintaan liittyvää puhelua. Nämä keskustelut ovat aina laajoja kokonaisuuksia.

Puheluiden perusteella on tunnistettavissa, että riittämättömyyden tunne on todella yleistä nykyään, varsinkin nuorilla. Se voi olla toimintakykyä lamaannuttava asia, mikä vaikuttaa pahimmillaan kaikkeen, sekä arjessa että työssä. Liikunnalla on tutkitusti iso merkitys hyvinvointiin, ajatuskin juoksee paremmin, kun ihminen voi kehollisesti hyvin.

”Yksilöllinen tuki on tässä ajassa tärkeämpää kuin koskaan. Meidän kaikkien pitää ymmärtää, ettemme voi olla enempää, mitä jo olemme. Ja se riittää.”

Baronan vinkit muille organisaatioille:

  • Panostakaa yksilölliseen tukeen, liikuntahalu löytyy pakottamatta.
  • Keskustelkaa ja kuunnelkaa – pienikin kannustus rohkaisee takaisin satulaan.
  • Rauhoittuminen on tärkeää, mahdollistakaa mikrotauot.
  • Tarjotkaa helppoja yhteislähtöjä, vaikka kävelylle
  • Joskus pitää vain tuijotella taivaalle, se on ok.

Toimintakykyinen tekijä -sarja nostaa esiin yritysten konkreettiset teot ja hyvät käytänteet, joilla edistetään työtekijöiden liikkumista sekä hyvinvointia. Barona on EK:n jäsenliitto Henkilöstöala HELAn liikevaihdoltaan suurin jäsen.