Työsuhdetärppi: Tiesitkö että, työsopimuslaissa säädetään vapautuvien työpaikkojen tarjoamisjärjestyksestä?

 

Työnantajan on tarjottava työtä seuraavassa järjestyksessä:

  • taloudellisilla ja tuotannollisilla syillä irtisanotut ja lomautetut työntekijät
  • osa-aikaiset työntekijät
  • irtisanotut työntekijät, jotka ovat takaisinottovelvollisuuden piirissä (4/ 6/ 9 kuukautta työsuhteen päättymisestä)

Vahvin oikeus tarjolla olevaan työhön on työntekijöillä, joiden työ on päättymässä taloudellisista tai tuotannollisista syistä. Heidän jälkeensä työnantajan tulee tarjota työtä niille osa-aikaisessa työsuhteessa työskenteleville, jotka eivät ole selkeästi ilmoittaneet olevansa halukkaita työskentelemään vain osa-aikaisesti.  Kolmantena vuorossa ovat työntekijät, jotka ovat ns. takaisinottovelvollisuuden piirissä.

Tarjoamisvelvollisuus koskee vain tapauksia, joissa työntekijällä on sellainen ammattitaito ja osaaminen, että hän pystyy tarjolla olevaan työhön heti tai lyhyen koulutuksen jälkeen.

Työnantajan on tarjottava takaisinottovelvollisuuden piirissä olevalle työntekijälle työtä vain, jos se on samaa tai samankaltaista kuin työ, jota hän on aiemmin tehnyt.

Jos yrityksessä ei ole yllä mainittuihin ryhmiin kuuluvia työntekijöitä tai he eivät halua vastaanottaa tarjolla olevaa työtä, yritys voi palkata uuden työntekijän.