Työsuhdetärppi: Tiesitkö, että työnantajalla on oikeus saada lääkärintodistus työntekijän poissaolosta?

Työnantajalla on oikeus vaatia lääkärintodistus jo työntekijän ensimmäisestä sairauspoissaolopäivästä. Työntekijä vastaa itse lääkärintodistuksen hankkimiskustannuksista, paitsi jos työnantajalla on työterveyshuolto, joka kattaa lääkäripalvelut tai työnantaja nimeää käytettävän lääkärin.

Lääkärintodistuksen tulee sisältää:

  • potilaan henkilötiedot
  • diagnoosin, joka perustuu ICD-10 -tautiluokitukseen
  • työkyvyttömyyden keston
  • todistuksen antamispaikan ja -ajan
  • päivämäärän, jolloin lääkäri on todennut sairauspoissaolon tarpeellisuuden
  • allekirjoituksen ja leiman tai nimen selvennyksen

Jos työnantajalla on perusteltu syy epäillä työkyvyttömyyden todenperäisyyttä, työnantaja voi edellyttää uuden lääkärintodistuksen hankkimista nimeämältään lääkäriltä, jolloin työnantaja maksaa lääkärintodistuksen kustannukset.

Palkanmaksun perusteeksi ei tule hyväksyä lääkärintodistusta, joka

  • ei sisällä diagnoosia
  • on kirjoitettu ennen työkyvyttömyyden alkamista
  • on kirjoitettu jälkikäteen, eikä siihen ole perusteita