Työsuhdetärppi: Tiesitkö, että työehtosopimuksella voidaan sopia työehdoista työsopimuslaista poikkeavasti?

Pääsääntöisesti työnantaja ei voi sopia työntekijän kanssa työsopimuslain säännöksistä laista poikkeavasti eli ne ovat ns. pakottavia säännöksiä.

Työsopimuslaissa on kuitenkin erikseen säädetty ne lainkohdat, joista on mahdollista poiketa työehtosopimuksella. Nämä kohdat on lueteltu työsopimuslain 13 luvun 7 pykälässä. Tyypillinen esimerkki on sairausajan palkanmaksu. Työsopimuslain mukaan työntekijälle maksetaan sairausajalta 50 prosentin palkka, vaikka työsuhde on kestänyt alle kuukauden.

Monissa työehtosopimuksissa sairausajan palkanmaksuvelvollisuuteen on kuitenkin otettu ns. kuukauden työssäoloedellytys. Se tarkoittaa sitä, että työsuhteen on tullut kestää vähintään kuukauden ennen kuin työnantajalla on sairausajan palkanmaksuvelvollisuus.

Sairausajan palkkaa määritettäessä on siis olennaista tarkistaa aina sovellettava työehtosopimus. Myös esimerkiksi lomautusilmoituksesta ja takaisinottovelvollisuudesta voidaan työehtosopimuksilla sopia työsopimuslaista poikkeavasti.