Työsuhdetärppi: Potilasvahinkojen varalta otettava vakuutus

Potilasvakuutuslain 6 §:n mukaan jokaisella terveyden- ja sairaanhoitotoimintaa harjoittavalla on oltava vakuutus potilasvakuutuslain mukaisen vastuun varalta. Velvollisuus koskee yhteisöjä, säätiöitä ja itsenäisiä ammatinharjoittajia sekä työnantajia, joiden palveluksessa on terveydenhuollon ammattihenkilöitä.

Työnantaja vastaa työsuhteisten terveydenhuollon ammattihenkilöiden potilasvakuutuksesta. Työnantaja-asema ja vakuuttamisvelvollisuus on myös niillä yrityksillä, jotka välittävät vuokratyövoimaa terveydenhuollon toimintayksiköille – vakuuttamisvelvollinen on työnantajana toimiva, vuokratyövoimaa välittävä yritys.