Työsuhdetärppi: Ohjeita korona-ajan sairaustapauksiin

Huomaathan, että vastaukset ovat yleisluontoisia. Yksityiskohtaisen ohjeistuksen saat HPL:n neuvonnasta.

Koronatesti

Silloin kun työterveyshuolto suosittelee THL:n ohjeiden mukaisesti koronatestitulosten odottamista kotona, on tämä palkatonta kotona olemista, mikäli työntekijä on terveenä. Mikäli työntekijä on vastaavassa tilanteessa sairaana (esimerkiksi kuumeisena), on työntekijöiden tuotava omailmoitusajan jälkeen lääkärintodistus palkanmaksua varten.
Mikäli työnantaja on määrännyt työntekijän ”pysymään poissa työpaikalta” esimerkiksi työntekijän odottaessa koronatestiin pääsyä tai testitulosten varmistumista, on työnantajalla tältä ajalta palkanmaksuvelvollisuus.

Koronarokote

Tartuntatautilain 45 §:n perusteella työntekijä saa käydä koronarokotuksessa työaikana, jos rokotuksen saaminen ei ole vaikeudetta mahdollista muuna aikana.

Virallinen koronakaranteeni

Tartuntatautilääkärin määräämä virallinen karanteeni on työntekijästä ja työnantajasta riippumaton pakottava syy, jonka vuoksi ei voi tulla työpaikalle. Tällöin työntekijällä, joka ei pysty tekemään työtään karanteenissa, on oikeus Kelan tartuntatautipäivärahaan. Se maksetaan työnantajalle ja vastaa työntekijälle maksettua palkkaa.

Jos työtä pystyy kuitenkin tekemään etänä ja työntekijä on terve, työnantaja voi joko edellyttää työskentelyä karanteenin aikana tai järjestellä työtä muilla tavoin uusiksi. Tällöin työnantaja maksaa palkan tehdystä työajasta.

Omaehtoinen koronakaranteeni

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa palkkaa työntekijän ollessa poissa työpaikaltaan omaehtoisen karanteenin aikana. Työntekijällä voi olla velvollisuus tehdä etätyötä ja etätyöstä voidaan sopia. Tällöin tehdyltä työajalta maksetaan normaalisti palkka. Työntekijällä ei ole oikeutta Kelan tartuntatautipäivärahaan.

Vuosiloma

Vuosilomalaissa säännelty työntekijän oikeus vuosiloman siirtämiseen ei koske tilanteita, joissa työnteon estyminen perustuu tartuntatautilain mukaiseen määräykseen karanteenista, eristämisestä tai työstä poissaolosta. Työnantajalla ei myöskään ole oikeutta koronatilanteen vuoksi siirtää tai peruuttaa jo myönnettyä vuosilomaa. Siirtämisestä ja perumisesta voidaan kuitenkin sopia.

Koronavirus

Jos työntekijä on poissa työstään, koska on sairastunut koronaan, työnantaja maksaa työntekijälle sairausajan palkkaa tähän sovellettavan työehtosopimuksen määräysten mukaisesti. Jos työntekijään ei sovelleta mitään työehtosopimusta, noudatetaan työsopimuslain säännöstä sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta (TSL 2 luvun 11 §).