Työsuhdetärppi: Kesätyöntekijöiden palkkaus – käythän työsuhteen ehdot huolellisesti läpi

Osalle kesätyöntekijöistä työpaikka voi olla ensimmäinen. Siksi työnantajan on hyvä käydä erityisesti nuorten työntekijöiden kanssa työn sisältö sekä työsuhteen ehdot huolellisesti läpi jo ennen työsopimuksen allekirjoittamista. Näin työntekijä ymmärtää, mihin hän sitoutuu ja esimerkiksi kuinka pitkän työsuhteen, millaiset työajat ja palkan työnantaja ja asiakasyritys voivat hänelle luvata. Kun asiat käydään ajoissa läpi niin, että molemmat osapuolet ymmärtävät ne, vältytään turhilta epäselvyyksiltä ja erimielisyyksiltä.

Työsopimuslain mukaan työnantajalla on velvollisuus toimittaa työsuhteen keskeiset ehdot työntekijöille kirjallisesti tietyin edellytyksin. Yleensä nämä tiedot annetaan työsopimuksessa, ja myös HPL:n työsopimuspohjat on laadittu näiden edellytysten mukaisesti. Esimerkiksi jos työsopimuksessa on sovittu vaihtelevasta työajasta, työnantajan on lain mukaan annettava selvitys siitä, missä tilanteissa ja missä määrin se tarvitsee työvoimaa.

Työnantajan on myös hyvä varmistaa, että vuokratyöntekijöitä käyttävä yritys huolehtii kesätyöntekijöiden huolellisesta työhön perehdytyksestä työpaikalla ja ohjeistaa työntekijöitä työsuhteen peilisäännöistä, kuten poissaolojen ilmoittamisesta. Kun työsuhteen ehdot ja pelisäännöt ovat selkeät ja perehdyttämisestä on huolehdittu, nuoren työntekijän ensimmäisestä työkokemuksesta jää hyvä mieli. Tämä on myös helppo tapa parantaa yrityksen työnantajamielikuvaa.