Työllistämisen keinoista puuttuu tärkeä ase – yhteistyöllä parempaa työnvälitystä

Nopeus ja tehokkuus. Nämä kaksi piirrettä yhdistävät ammattitaitoisia vuokratyöyrityksiä.

Henkilöstöpalveluyritysten liiton vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan vuokratyötä tehneistä 68 prosenttia oli saanut työn kahdessa viikossa. Meillä ennätys on ollut työn löytyminen 15 minuutissa hakemuksen saapumisen jälkeen.

Nopeudelle ja tehokkuudelle on käyttöä, kun Suomessa yritetään saavuttaa hallituksen asettamia työllisyystavoitteita. Tavoitteet ovat kovat etenkin nyt, kun korona-aika on vaikuttanut toimintaan usealla alalla. Tavoitteiden saavuttamiseksi on listattu useita erilaisia keinoja, mutta keinovalikoimasta on unohdettu kokonaan työvoimaviranomaisten yhteistyö vuokratyöyritysten kanssa.

Meidän tehtävämme on hankkia asiakkaillemme työntekijöitä – ja tehdä se nopeasti. Työvoimaviranomaisten tehtävänä puolestaan on auttaa ihmisiä työllistymään. Yhteistyöstä hyötyisivät kaikki tahot.

Työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi työvoimaviranomaisille on osoitettu lisää rahaa. Se ei kuitenkaan vaikuta siihen tosiasiaan, että vuokratyöyrityksillä on käytössään ylivoimaisesti parempi teknologia ja kattavammat yrityskontaktit, joiden ansiosta nopeus ja tehokkuus pysyvät työssämme huipussaan. Ainakin me valjastaisimme ne mielellämme avuksi ajamaan koko yhteiskunnan etua.

Yksi toimiva esimerkki voisi olla vaikkapa Try and hire  -malli, jossa yritys ensin vuokraa työntekijän esimerkiksi kuudeksi kuukaudeksi ja jos kaikki sujuu hyvin, yritys voi rekrytoida työntekijän omille palkkalistoilleen veloituksetta. Malli antaa sekä työntekijälle että työnantajalle mahdollisuuden arvioida, miten yhteistyö toimii. Kun tällaista kokeilua olisi järjestämässä vuokratyöyritys, työvoimaviranomainen pystyisi keskittämään resurssejaan sinne, missä niitä tarvitaan eniten.

Työvoimaviranomainen tekee jo nyt jonkinlaista yhteistyötä vuokratyöyritysten kanssa. Se ei kuitenkaan ole yleinen käytäntö, ja yhteistyön taso vaihtelee rajusti eri puolilla Suomea. Sen sijaan, että vahditaan omia reviirejä, olisi parempi työskennellä yhdessä työllisyystavoitteiden saavuttamiseksi.

Yksityiset palveluntuottajat täydentävät julkista terveydenhuoltoa. Miksi vuokratyöyritykset eivät voisi saada ja ottaa samanlaista roolia työvoimaviranomaisten rinnalla?

Työvoimaviranomaisten ja vuokratyöyritysten yhteistyössä on valtavasti mahdollisuuksia. Enää tarvitaan päätös ryhtyä toteuttamaan sitä.

Timo Hakkarainen
Toimialajohtaja – Teollisuus, CO-Founder, Bolt.Works Oy