Työ ja palkka mahdollistavat nuoren talousosaamisen kehittymistä

Työ ja siitä saatava palkka tukevat nuoren talousosaamista, oman talouden hallintaa ja itsestä huolehtimista.

Opin tämän omakohtaisesti, kun aikoinani hankin opintojen oheen keikkatyön asiakaspalvelijana. Keikkatyössä pystyin päättämään, milloin teen töitä ja milloin opiskelen. Saamani palkka loi pohjan omalle taloudelleni ja itsenäiselle elämälle.  Opettelin budjetoimaan tulot ja menot ja tutustuin verotukseen ja palkanmaksuun. Talouteen liittyvistä asioista tuli osa arkeani. Tienaaminen myös edesauttoi sitä, että minulle tuli mahdollisuus säästää ja sijoittaa, eikä minun tarvinnut turvautua tiukankaan paikan tullen esimerkiksi pikalainoihin.

Nyt kymmenen vuotta myöhemmin teen päivittäin töitä nuorten talousosaamisen edistämiseksi Talous ja nuoret TATissa. Uskon ja toivon, että tulevaisuudessa ihan jokaisella nuorella olisi tarvittavat taidot oman talouden hallintaan.

Taloustaidoissa ei ole kyse  vain vaurastumisesta, vaan myös  hyvinvoinnista. Raha-huolet heikentävät tutkitusti nuoren hyvinvointia, kun taas taloustaidot suojaavat mielenterveyttä. Kaikki nuoret eivät saa samanlaisia taloustaitoja kotoa, joten  yhteiskunnalla on merkittävä rooli nuorten talousosaamisen tukemisessa. Talous ja nuoret TATin tutkimusten mukaan 94 prosenttia opettajista pitää taloustaitojen opettamista tärkeänä, mutta vain 29 prosentin mukaan koulu antaa riittävät valmiudet talousosaamiseen.  Sama korostuu nuorten vastaavissa tuloksissa.  Nuorista 76 prosenttia haluaa parantaa omaa talousosaamistaan, mutta vain 21 prosenttia kertoo koulun antavan tällä hetkellä tarpeelliset tiedot.

Tästä huolimatta suomalaisnuorten talousosaaminen oli vuoden 2018 PISA-tutkimuksessa toiseksi parasta. Koulujen sisäiset erot olivat kuitenkin koko tutkimuksen suurimpia. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta jokaisella nuorella olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet talousosaamiseen.

Monet yritykset toteuttavat yhteiskuntavastuuta siten, että tarjoavat nuorille vastuullisia työpaikkoja. Nuorten työnantajilla on merkittävä rooli nuorten elämässä ja työn kautta myös nuorten oman talouden hallinnan tukemisessa. Joskus työ ja tienaaminen on vaikeaa yhdistää esimerkiksi opintojen oheen.  Monet työnantajat tarjoavat kuitenkin myös keikkatöitä tai osa-aikaisia työpaikkoja. Tässä henkilöstöpalvelualan panos on suuri: alan yritykset solmivat vuodessa jopa 150 000 työsuhdetta, joista noin 40–50 prosenttia on alle 25-vuotiaiden työsuhteita.

Poikkeuksellisen koronavuoden jälkeen meidän pitää keskittyä kriisiajasta eniten kärsiviin eli nuoriin. Tutkimusten mukaan heistä monet ovat huolissaan omasta hyvinvoinnistaan, toimeentulostaan ja tulevaisuudestaan.  Työ ja sen kautta saatu oma raha ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä, kun halutaan luoda toivoa paremmasta tulevaisuudesta.

Päivi Pihlajamäki
Asiantuntija, talousosaaminen ja yrittäjyyskasvatus/ Talous ja nuoret TAT