Tuloksellista yhteistyötä julkisen ja yksityisen työnvälityksen välillä

Pitkään työttömänä olleiden mahdollisuudet työllistyä heikkenevät ajan kuluessa. Siksi on tärkeää, että työttömäksi joutuneelle tehdään mahdollisimman nopeasti kattava palvelutarvearviointi.

Palvelutarpeen arvioinnilla pystytään arvioimaan työnhakijan mahdollisuuksia työllistyä ja mahdollista riskiä jäädä pidemmäksi aikaa työttömäksi. Jos työllistyminen ei ole todennäköistä, työnhakija pitäisi heti ohjata oikeiden, juuri häntä palvelevien, työllisyyspalveluiden tai esimerkiksi ammatillisen koulutuksen pariin.

Se, että pitkäaikaistyöttömien määrä on suuri, kertoo osittain siitä, että nykyisissä työllisyyspalveluissa on kehittämisen varaa. Nyt, kun työllisyysastetta pitäisi saada nostettua, pitäisi myös pitkäaikaistyöttömien joukosta saada yhä useampia takaisin työelämään. Haaste ei ole helppo ja vaatii mm. uusia yhteistyömalleja.

Julkiset työllisyyspalvelut ja henkilöstöpalvelualan yritykset voivat yhdessä ratkoa myös pitkään työttömänä olleiden ongelmia. Kun voimat ja asiantuntemus yhdistetään, saadaan parempia tuloksia aikaiseksi. Tule töihin -hanke on mainio esimerkki siitä, miten julkinen ja yksityinen sektori voivat tehdä tuloksellista yhteistyötä. Hankkeessa rakennetaan yhteistyössä tehostetun tuen toimintamalli, jonka tavoitteena on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia työttömiä työnhakijoita.

Hankkeessa valmennuksen keinoin kartoitetaan työnhakijan osaaminen sekä tuetaan valmennukseen osallistuvaa työnhaussa ja työnhakutaitojen kehittämisessä. Henkilökohtaisella suunnitelmalla ja valmennuksella voidaan varmistaa yksilölliset palvelutarpeet.

Monissa aiemmissa pilottihankkeissa on ollut haasteita palkkiomallien kanssa. Toiminta ei ole ollut liiketaloudellisesti kestävällä pohjalla. Tule töihin -hankkeessa pureudutaan myös tähän ongelmaan ja hankkeessa pohditaankin erilaisia palkkiomalleja.

Vuokratyön avulla kiinni työelämään

Henkilöstöpalveluyritykset ovat mainioita kumppaneita erilaisiin työllistämispalveluihin, sillä niillä on paljon töitä tarjolla. Henkilökohtainen valmennus yhdistettynä esimerkiksi vuokratyöhön antavat heikossa työmarkkina-asemassa oleville työttömille työnhakijoille usein paremmat mahdollisuudet työllistyä. Vuokratyö onkin monelle portti takaisin työelämään. Vuokratyötä voi usein tehdä halutessaan myös osa-aikaisena. Siten se mahdollistaa mm. osatyökykyisten työnteon helpommin.

Työllistymistä helpottaa myös se, että henkilöstöpalvelualan yritys osaa kertoa asiakasyritykselle työntekijän osaamisesta ja kokemuksesta, mikä ei aina välity pelkän hakemuksen kautta. Vuokratyö on vaivatonta myös yritykselle, jolle työtä tehdään. Henkilöstöpalveluyritys hoitaa työnantajavelvoitteet, joten työllistämiskynnys on matala.

Kohtaanto-ongelma on laaja ja Suomen talous tarvitsee uusia keinoja työllisyysasteen nostamiseen. Toivottavasti tulevaisuudessa näemme yhä useampia julkisen ja yksityisen työnvälityksen yhteistyöhankkeita, joilla työnhakijat ja työpaikat saadaan kohtaamaan nopeammin, paremmin ja tehokkaammin.

Merru Tuliara
Henkilöstöpalveluyritysten liiton (HPL) toiminnanjohtaja