Petri Tuomela

Tulevat ratkaisupajat ratkovat kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan haasteita

Työ- ja elinkeinoministeriön, Rakennusteollisuuden, Rakennusliiton ja Vastuu Groupin Digitaalisen työllistymisen jatkohanke pyrkii löytämään ratkaisua kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan työvoimapulaan sekä kohtaanto-ongelmaan.

KIRA-alalla on yhtä aikaa sekä pula osaavista työntekijöistä että korkeahko työttömyys. Työpaikkoja ei saada täytettyä, mikä puolestaan vaikuttaa alan kannattavuuteen. Samalla liian suuri osa alan koulutuksen saaneista on työttömänä tai siirtynyt muille toimialoille.

Tiivis yhteistyö henkilöstöpalveluyritysten kanssa

Olemme tunnistaneet yli kahdensadan kokemusasiantuntijan kanssa eri elämäntapahtumia ja -tilanteita, joiden kohdalla henkilö saattaa eksyä itsensä ja yhteiskunnan kannalta epäsuotuisille poluille. Näitä tilanteita ovat esimerkiksi opintojen keskeytyminen tai pitkittyminen, työttömyys, työkyvyn heikentyminen tai ennenaikainen eläköityminen.

Osana Digitaalinen työllistyminen -hanketta järjestämme kymmenen ratkaisupajan sarjan. Pajat tulevat aina kevääseen saakka kokoamaan toimijoita eri sektoreilta ja toimialoilta yhteen. Hankkeessa tehdään tiivistä yhteistyötä henkilöstöpalveluyritysten kanssa. Yhteisen tekemisen on tarkoitus tuottaa hyvää koko alan hyväksi ja sen eri osa-alueille. Koko ala hyötyy, jos työllisyyttä ja toimialan houkuttelevuutta saadaan nostettua, alalle osaavampaa työvoimaa sekä rakentamisen laatua parannettua.

Henkilöstöpalveluyritykset kiinteistöpalvelu- ja rakennusalalla

Henkilöstöpalveluyrityksillä on merkittävä rooli työvoiman saatavuusongelmien ratkaisijana, sillä tilastojen (4/2020) perusteella henkilöstöpalvelualan yritykset työllistävät KIRA-alan työntekijöistä noin 12 prosenttia eli 45 000 henkilöä.

Tavoitteena on tunnistaa tilanteita sekä haasteita, joita ratkomalla löydettäisiin myös henkilöstöpalvelualan puolelle konkreettisia ratkaisuja, joilla helpotettaisiin työhakua, nopeutettaisiin HR- ja rekrytointiprosesseja ja parannettaisiin kohtaantoa.

Kuten muillakin toimialoilla, myös rakennus- ja kiinteistöpalvelualan on välttämätöntä varmistaa tulevaisuuden riittävä työvoima. Mitä vaikuttavammin toimiala pystyy houkuttelemaan juuri alalle soveltuvia työntekijöitä, joiden työ- ja muun elämän tarpeet tulevat juuri tällä alalla täytetyiksi, sitä todennäköisemmin työntekijät pysyvät alalla pitkään ja kehittävät arvokasta osaamistaan.

Tutustu syksyn ja kevään ratkaisupajojen sisältöihin ja aikatauluihin ratkaisupajojen sivuilla.

Petri Tuomela
Vastuu Groupin Digitaalinen työllistyminen -hankkeen projektipäällikkö, joka rakentaa jatkuvan oppimisen ja työllistymisen yhteisöä kiinteistöpalvelu- ja rakentamisalalle