Tehokas työllistäminen vaatii uusia keinoja

Työttömyys tulee yhteiskunnalle kalliiksi. Siksi on tärkeää, että työntekijöiden ja työn löytämisestä tehdään mahdollisimman helppoa. Kasvupalvelu-uudistus voi onnistuessaan tukea koko yhteiskuntaa, työnhakijoista ja -tekijöistä yritystoimintaan saakka.

Yhden päivän lyhyempi työttömyysjakso merkitsee yhteiskunnalle 23 miljoonan euron säästöä vuodessa ja 100 miljoonan euron edestä tuotannon kasvua.

Kasvupalvelu-uudistuksessa työllisyys- ja yrityspalveluiden järjestäjävastuu siirtyy maakunnille. Maakunnat myös päättävät, mille kohderyhmälle palveluita ostetaan. Ylen ja Helsingin Sanomien jutuissa oltiin huolissaan siitä, että yksityiset työnvälityspalvelut kuorivat kermat päältä ja hoitavat ainoastaan helposti työllistyviä. Jos maakunta päättää, että vaikeasti työllistyvien palvelut kilpailutetaan markkinoilla, se tarkoittaa, että kilpailutuksen kautta palvelut tuottava yritys hoitaa ainoastaan vaikeasti työllistyviä ja saa siinä onnistuessaan sovitun mukaisen palkkion.

Työllisyyspalveluiden kilpailuttaminen edellyttää hyvää hankinta- ja kilpailutusosaamista. Tämä on ensiarvoisen tärkeää etenkin kasvupalvelu-uudistuksen alkuvaiheessa. Hankintamenettelyn on oltava avointa ja selkeää. Kasvupalveluja kilpailutettaessa tulisi ostaa tuloksia eikä sitä, miten palvelu on tuotettava. Palveluntuottajille on annettava riittävästi liikkumavaraa toteuttaa palveluita, jotta syntyy uusia innovaatioita ja toimintatapoja.

Yksityinen työnvälitys tuo lisää käsipareja työllisyyden hoitoon. Työelämän ja työmarkkinoiden kovan muutosvauhdin takia työn ja tekijöiden kohtaamiseen tarvitaan uusia joustavia ratkaisuja. Yksityisen työnvälityksen eli henkilöstöpalvelualan yritysten verkostoilla ja yhteyksillä on suuri merkitys yritysten ja työnhakijoiden yhteen saattamisessa. Kilpailullisesti tuotetut työllisyyspalvelut ovat osoittautuneet tehokkaaksi ja tulokselliseksi työllistämisen keinoksi. Joustavat työllisyyspalvelut kykenevät vastaamaan työelämässä nopeasti tapahtuviin muutoksiin.

Hienoa, että kasvupalveluasioista keskustellaan nyt laajemmalti. Vastakkainasettelun sijaan toivon, että asioista puhutaan avoimesti ja rakentavasti. Kasvupalvelu-uudistuksen tavoitteena on rakentaa nykyistä toimivammat työllisyyspalvelut. Jotta toivottuun lopputulokseen päästään, Suomeen sopiva malli löytyy kokeilujen kautta.

Merru Tuliara
Merru Tuliara on Henkilöstöpalveluyritysten liiton toimitusjohtaja