Täydellisten lukujen vuokratyö

Missä kulkee täydellisen raja? Tämä kysymys nousee väistämättä mieleen selaillessa HPL:n tuoreinta vuokratyöntekijätutkimusta. Reilusti yli 7000 vastaajasta 88 prosenttia suosittelisi vuokratyötä muille ja 70 prosenttia kertoo olevansa innostunut työstään. Aikamoisia lukuja, kun ottaa huomioon, millaisia mielikuvia vuokratyöstä ajoittain yritetään luoda. Luvut voisivat olla korkeammatkin, mutta jo nuo tulokset kertovat vuokratyön suosiosta omaa kieltään. Vuokratyö koetaan hyvänä ja joustavana tapana tehdä työtä.

Vuokratyön suosio ei varsinaisesti yllätä, sillä työsuhdemuotona se vastaa todella monen tarpeita. Syitä tehdä vuokratyötä on epäilemättä yhtä monta kuin on tekijääkin. Opiskelijalle vuokratyö on kätevä keino kartuttaa työkokemusta ja ansaita lisätienestejä, perheelliselle taas oiva väylä yhdistää työ ja perhe. Moni myös yhdistää erilaisista vuokratöistä itselleen sopivan ja mielekkään työkokonaisuuden.

Monille uussuomalaisille vuokratyö tarjoaa matalan astinlaudan hypätä työelämän kärryille ympäristössä, jossa suora työllistyminen edellyttää pitkää työkokemusta ja vankkaa kotimaista koulutustaustaa. Työn ja vapaa-ajan välinen tasapaino sekä joustavuus merkitsevät yhä useammalle, ja vuokratyö sopii tähän kuin linnunlaulu kesään.

Yrityksille vuokratyö tarjoaa mahdollisuuden pärjätä nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Ympäri vuorokauden pyörivässä yhteiskunnassa vuokratyö on tehokas keino mukautua ja toimia ketterästi. Toisin kuin jotkut väittävät, vuokratyö ei ole yritysten keino kääriä ahneesti voittoja, vaan vastata kuluttajien tarpeisiin. Vuokratyösuhteiden myötä yritykset voivat tarjota esimerkiksi elämys- ja kaupan palveluita huomattavasti enemmän. Reilut 70 prosenttia kaikista vuokratyöntekijöistä työllistyy alle kahdessa viikossa, joten rekrytoiminen on vaivatonta. Kuvaava esimerkki: juhannus. Supermarkettien vuokratyöntekijöiden ansiosta asiakkaat voivat käydä sujuvammin ostoksilla keskellä pahinta ruuhkaa ja päästä nopeammin juhannuksen viettoon. Joskus aikaisemmin sujuva asiointi keskellä juhannuksen menohässäkkää oli liki mahdotonta.

Työelämän muutos ja kuluttajien tarpeet edellyttävät nykyistä rohkeampia toimia monimuotoisten työsuhteiden, kuten vuokratyön, hyväksi. Vuokratyö on yksi ratkaisu miljoonan suomalaisen uudelleenkouluttamis- ja työllistämishaasteeseen, sillä nopeasti muuttuvilla aloilla vakituisen henkilöstön rekrytoiminen olisi etenkin pienille- ja keskisuurille yrityksille iso riski. Erilaisille työn tekemisen muodoille ei tulisi kasata lainsäädännöllisiä tai muita esteitä, vaan päinvastoin ne pitäisi nähdä yhä selkeämmin voimavarana. Meillä on yhä edelleen yli 100 sellaista työehtosopimusta, joissa on vuokratyötä koskevia kieltoja ja rajoituksia. Eräissä työehtosopimuksissa sallitaan vuokratyövoima vain ruuhkahuippujen aikana. Mitä tällaiset rajoitukset palvelevat? Eivät ainakaan kasvua ja työllisyyttä. Työsuhteiden monimuotoisuus on voimavara, ei rasite.

Vuokratyöllä ja muilla perinteisestä poikkeavilla työsuhteilla tulee olemaan yhä keskeisempi rooli työelämässä. HPL:n vuokratyöntekijätutkimuksen mukaan alalla työskentelevät ovat erittäin tyytyväisiä työnantajiinsa. Erään toisen tahon aikaisemman tutkimuksen mukaan 90 prosenttia nuorista pitää tärkeänä, että työnantajan eettiset arvot ovat kohdillaan. Tämä on syytä muistaa yrityksissä, joissa työskentelee vuokratyöntekijöitä. Mitä enemmän työnantaja kiinnittää huomiota eettisiin periaatteisiin, sitä varmemmin tulevissakin tutkimuksissa nähdään täydellisyyttä hipovia lukuja.

Antti Siika-aho
Kirjoittaja työskentelee elinkeinopoliittisena asiantuntijana HPL:ssa.