Suosittelemme uusiin työsopimuksiin ja etätyösopimuksiin kohtaa, joka kieltää ulkomailla työskentelyn ilman työnantajan lupaa

Koronapandemia on lisännyt etätyön tekemistä. Tekniikan kehittyminen on mahdollistanut työskentelyn käytännössä lähes missä tahansa.  Ulkomailla tehtävään etätyöhön liittyy riskejä, jotka työnantajan on tiedostettava. Riski liittyvät mm. kiinteän työpaikan muodostumiseen ulkomaille, valtioiden verotusoikeuteen sekä sosiaaliturvan maksamiseen.

Työnantajan virheellinen menettely ja tahatonkin määräysten rikkominen johtaa siihen, että väärin maksetut palkan sivukulut on korjattava. Tämä lisää hallinnollisia kuluja ja pahimmillaan työnantajalle voi tulla myös rangaistusseuraamuksia. Tämän vuoksi on tärkeää, että työnantaja tietää, missä työntekijät työskentelevät.

Suosittelemmekin, että uusiin työsopimuksiin ja etätyösopimuksiin lisätään kohta, joka kieltää ulkomailla työskentelyn ilman työnantajan lupaa. Myös jo nykyisille työntekijöille, jotka voivat tehdä etätyötä, on syytä ilmoittaa, että etätyötä on lupa tehdä vain Suomessa, ellei muuta ole sovittu.