Elina Koskela

Suomen työvoima kansainvälistyy hyvää vauhtia

Hyviä uutisia ei ole koskaan liikaa.

Suomen väestö vanhenee ja olemme jo vuosia pohtineet, kuka meillä jatkossa hoitaa sairaat ja vanhukset, kuka palvelee meitä ravintolassa tai kaupassa, tai tekee valmistavan teollisuuden tehtäviä. Tähän asti olemme pyrkineet selviytymään haasteesta kotoperäisin keinoin, toisin sanoen olemme siirtäneet tekijöitä paikasta ja alasta toiseen aina tarpeen mukaan. Jo pitkään on kuitenkin ollut selvää, että suomalaisia poistuu työmarkkinoilta huomattavasti enemmän kuin uusia tulee. Vuoden 2030 jälkeen väestöennuste kertoo yli 75-vuotiaiden ikäluokan olevan maassamme suuri – ja ainoa mikä kasvaa. Kansainvälisiin rekrytointeihin on aiemmin turvautunut vain pieni joukko yrityksiä, jotka ovat uskaltaneet katsoa pidemmälle.

Nyt minulla on teille hyviä uutisia! Suomalaisten yritysten ja ihmisten halu sekä kyvykkyys työllistää vieraskielisiä on noussut aivan uudelle tasolle ukrainalaisten sotaa paenneiden tulon myötä. Monet sellaiset yritykset, jotka eivät ole aikaisemmin edes harkinneet ulkomaisen työvoiman käyttöä, ovat työllistäneet ukrainalaisia – ja kokemukset heistä ovat olleet lähes poikkeuksetta positiivisia.
Edes yhteisen kielen puuttuminen ei ole muodostunut ylitsepääsemättömäksi ongelmaksi. Tilanteen vaatiessa apuun on otettu mm. tulkkeja ja erilaisia teknologisia apuvälineitä, non-verbaalista kommunikointia unohtamatta. Tästä kokemuksesta rikastuneina meillä on jatkossa huomattavasti paremmat lähtökohdat työllistää myös muita kansainvälisiä osaajia. Lopulta kyse on vain rohkeudesta kohdata uusia ihmisiä ja kulttuureja sekä kyvystä tehdä yhteistyötä eri yritysten ja toimijoiden kanssa.

Kielikoulutus on tehokas tapa sitouttaa kansainvälisiä tekijöitä

Samalla meidän on pidettävä huolta siitä, että osaajat kotiutuvat ja pysyvät Suomessa. Tähän meillä on onneksi olemassa hyviä työkaluja ja käytäntöjä. Yksittäisistä asioista suurin on varmasti paikallisen kielen oppiminen, jotta perusasiointi ja ystävyyssuhteiden luonti helpottuu ja ihminen sitoutuu entistä paremmin uuteen kotimaahan.

Työllisyyspalveluita ja kotoutumiskoulutuksia tarjoavan Arffmanin Suomi Hub -kielikoulutus  on erinomainen esimerkki siitä, miten joustavaa ja helposti saavutettavaa suomen kielen koulutus voi parhaimmillaan olla. Etänä toteutettavalla, laadukkaalla kielenopetuksella nollatasolta lähtevät opiskelijat voivat muutamassa kuukaudessa saavuttaa A2-tason, jolla pärjää arjessa jo varsin hyvin ja pystyy aloittamaan työskentelyn suomen kielellä. Tämä on vain yksi esimerkki, mutta konkretisoi mielestäni sen, miten lopulta suhteellisen pienellä panostuksella saadaan isoja ja merkittäviä tuloksia aikaiseksi.

Olen työskennellyt kansainvälisten osaajien rekrytointien parissa yli 10 vuotta. Vihdoin näyttää siltä, että maaperä on valmis vastaanottamaan uutta osaamista kansainvälisiltä markkinoilta. Näin pystymme paremmin vastaamaan myös oman rakkaan Suomemme kantokykyhaasteeseen ja rakentamaan entistä valoisampaa tulevaisuutta meille kaikille.

Elina Koskela
Baronan globaalin rekrytoinnin johtaja